Żeby życie przynosiło owoc

kc

|

Gość Gliwicki 50/2018

publikacja 13.12.2018 00:00

Po raz pierwszy po generalnym remoncie w kościele Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku obchodzono uroczystość św. Barbary.

Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” przed wejściem do świątyni. Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” przed wejściem do świątyni.
Klaudia Cwołek /Foto Gość

Mszy barbórkowej przewodniczył bp gliwicki Jan Kopiec, a koncelebrował ją ks. proboszcz Dariusz Pietraś, który pełni też funkcję kapelana Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Bobrek-Centrum”. W kazaniu bp Jan Kopiec mówił o św. Barbarze i poruszył wiele tematów: trudu pracy i wartości współpracy, wierności Chrystusowi czy potrzeby porządku duchowego.

Zwrócił też uwagę, że ziemia, która jest miejscem pracy i rozwoju, domaga się równocześnie naszej troski, by nie eksploatować jej ponad miarę i w sposób nieprzewidywalny. − Trzeba wiedzieć, że życia na tej ziemi nie mamy do naszej wyłącznej dyspozycji. Trzeba nauczyć się pokory i bardzo głębokiego związania się z Chrystusem. Bo jeżeli ziarno, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, nie przynosi plonu. Życie czło- wieka, jeżeli nie jest świadomie kierowane, nie przynosi owocu − powiedział.

Więcej o odremontowanym kościele na ss. VI–VII.