Wiara jest odczytywaniem znaków

Mira Fiutak Mira Fiutak

dodane 07.01.2018 16:36

- Myślę, że do końca życia będę rozważał, co znaczy, że Bóg mnie, prostego księdza, wezwał do posługi biskupa - powiedział bp Andrzej Iwanecki w podziękowaniu na zakończenie uroczystości w gliwickiej katedrze.

Wiara jest odczytywaniem znaków Nowo wyświęcony biskup pomocniczy diecezji gliwickiej Andrzej Iwanecki Szymon Zmarlicki

Po życzeniach złożonych nowemu biskupowi pomocniczemu diecezji gliwickiej, głos zabrał bp Andrzej Iwanecki. – Czyje serce nie byłoby przejęte w takiej chwili? Ja też jestem bardzo przejęty. Ale wyciszam się i napełniam pokojem, gdy pomyślę o Jezusie. Kiedy pomyślę, że On patrzy na mnie i na was z wielką miłością i życzliwością, że jest blisko – powiedział bp Andrzej Iwanecki. Przypomniał słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.

Bp Andrzej Iwanecki dziękował Bogu za dar życia i łaskę wiary oraz wybranie i posłanie jako biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Głównemu szafarzowi święceń bp. Janowi Kopcowi – „za ciepło, życzliwość i wsparcie, którym go od początku otacza”; współszafarzom: abp. Salvatore Pennacchio, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, „za ojcowskie przyjęcie w nuncjaturze”, i abp. Wiktorowi Skworcowi, metropolicie katowickiemu, „za serdeczne wsparcie”. A także wszystkim biskupom i kapłanom, osobom konsekrowanych obecnym na uroczystości.

Wiara jest odczytywaniem znaków   Bp Iwanecki dziękuje swojej mamie Szymon Zmarlicki /Foto Gość

Specjalne słowa podziękowania bp Andrzej Iwanecki skierował do swojej rodziny, wymieniając obecną na uroczystości mamę Annę oraz zmarłego tatę Wilhelma i zmarłego brata Tadeusza. Podziękował swoim najbliższym krewnym, a także przedstawicielom całej diecezji i parafii, szczególnie parafii św. Franciszka w Zabrzu, gdzie ponad 19 lat był proboszczem.

– Niech Bóg rozpromieni nad wami swoje oblicze i niech was obdarzy pokojem – powiedział bp Iwanecki. – My, kapłani, jesteśmy naczyniami łaski Bożej. Myślę, że biskupi – szczególnym naczyniem, i cieszę się, że będę mógł tę łaskę rozdzielać. Nasze życie z Bogiem polega m.in. na odczytywaniu znaków. Ja do końca życia będę się zastanawiał i rozważał, co znaczy, że Bóg mnie, prostego księdza, powołał na biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Zawsze chciałbym pełnić tylko Jego wolę. Jeśli Bóg czegoś chce, ja również, jeśli On czegoś nie chce, ja również. I proszę Ducha Świętego, żeby mi w tym pomógł – zapewnił bp Andrzej Iwanecki.

Po modlitwie w katedrze, w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła ustawiła się długa kolejka tych, którzy osobiście chcieli złożyć życzenia bp. Andrzejowi Iwaneckiemu, nowo wyświęconemu dla tej diecezji.

Więcej: