Piękne rocznice w Gliwicach-Ostropie

Hanna Czogalik

publikacja 24.09.2017 18:01

Od soboty parafianie z Ostropy uroczyście obchodzili dwa jubileusze: 350-lecie kościoła św. Jerzego i 90. rocznicę konsekracji kościoła pw. Ducha Świętego.

Piękne rocznice w Gliwicach-Ostropie Msza święta pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca Hanna Czogalik

Konferencja naukowa na tematy dotyczące historii, architektury i sztuki kościoła św. Jerzego, w której wzięli udział badacze z Gliwic, Katowic, Warszawy i Torunia, warsztaty plastyczne "Smoki w sztuce śląskiej" dla dzieci oraz koncert zespołu muzyki dawnej "Extempore" - to punkty programu, które wypełniły sobotnią część obchodów podwójnego jubileuszu w Gliwicach-Ostropie.

Niedzielne świętowanie rozpoczęła uroczysta suma kiermaszowa pod przewodnictwem biskupa gliwickiego Jana Kopca, odprawiona w kościele pw. Ducha Świętego.

- 350 lat to kawał historii - powiedział na rozpoczęcie Mszy świętej ks. Michał Wilner, proboszcz parafii Św. Ducha. - Te dwie rocznice gromadzą nas wokół ołtarza, żeby dziękować, złożyć hołd i uwielbienie Bogu za to, że wybrał sobie te miejsca, byśmy mogli w nich Jemu oddawać chwałę - dodał.

Biskup Jan Kopiec w homilii mówił, że "choć nie są to wielkie jubileusze, są to piękne rocznice, które warto wydobyć ze skarbca historii i postawić dzisiejszemu pokoleniu przed oczy, wskazując na nieprzemijające wartości, jakie są powiązane z naszą postawą i z naszą inicjatywą". - Inicjatywą ludzi należących do Chrystusa - podkreślił.

- Wszyscy doświadczamy tego bolesnego niekiedy rozdarcia pomiędzy pragnieniem rzeczy wzniosłych, pięknych, świętych, a świadomością popełnianych uchybień, które nas oddzielają i od Boga, i od innych ludzi - zauważył biskup. - By to przeżywać i do tego dojrzewać, potrzebna jest człowiekowi przestrzeń. Zawsze o tym wiedziano i kierowano się przykładem samego Zbawiciela, który chcąc zainaugurować misję Kościoła, odszukał izbę na górze w wieczerniku. Dlatego chrześcijanie w ciągu swych dziejów tworzyli  przestrzenie, by móc przywoływać Chrystusa w jak najpiękniejszych warunkach. By dać świadectwo poczucia wielkiej wartości orędzia, jakie pozostawił nam Zbawiciel.

- Nie wystarcza, że biskup swoją posługą namaści uroczyście i odda duszpasterzowi budowlę do dyspozycji. Ten kościół musi żyć, musi oddychać. Ta wspólnota, która się w nim gromadzi, musi ciągle pamiętać, że wymaga się od niej zrozumienia, kim jest Jezus Chrystus, w imię którego się gromadzi - mówił do zgromadzonych.

Piękne rocznice w Gliwicach-Ostropie   Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jerzego Hanna Czogalik Na zakończenie Mszy Świętej bp Kopiec wyraził radość z tego, że wierni mają poczucie, jak wielkim skarbem kultury są te piękne świątynie. - Cieszę się, że jest w nas tyle energii i tyle chęci, by to przekazywać następnym pokoleniom. Gratuluję wam tego wszystkiego, czegoście dokonali. Bądźcie szczęśliwi, że stać was na tyle inicjatyw, by nic co dobre, się nie zmarnowało.

Po odprawionej sumie, wierni w procesji eucharystycznej z akompaniamentem orkiestry przeszli do kościoła św. Jerzego, gdzie wystawiono Najświętszy Sakrament. Na dalsze obchody zaplanowano Nieszpory i spektakl "Pasja" przygotowany przez Teatr A.

Kościół św. Jerzego to pochodząca z XVII wieku drewniano-murowana świątynia z unikatowymi polichromiami. W ciągu ostatnich latach przeprowadzono w nim remont kapitalny, w czasie którego odkryto kolejne, nieznane wcześniej freski na ścianie tęczowej kościoła. Obchody były również okazją do podziwiania efektów tych prac.