Duszpasterz i naukowiec

Klaudia Cwołek

|

Gość Gliwicki 24/2017

publikacja 15.06.2017 00:00

„W wieczności chciałbym, o Panie, chwalić Twoje miłosierdzie” – napisał w testamencie ks. prof. Hubert Dobiosch.

	Ks. Hubert Dobiosch (1933–2017) na tle kościołów,  w których pracował. Ks. Hubert Dobiosch (1933–2017) na tle kościołów, w których pracował.
Klaudia Cwołek /Foto Gość

Przygotowywał się do jubileuszu 60-lecia kapłaństwa, który w czerwcu miał obchodzić między innymi w swoich rodzinnych Górkach Śląskich. Zmarł 27 maja w Niemczech, gdzie przebywał od lat. Mszy pogrzebowej 9 czerwca w kościele w Górkach Śląskich przewodniczył i kazanie w językach polskim i niemieckim wygłosił abp Alfons Nossol z diecezji opolskiej, kursowy kolega z seminarium i przyjaciel ks. Dobioscha.

– On pragnął być prawdziwym duszpasterzem wśród swojej parafii, dla parafii, ale równocześnie odczuwał potrzebę ciągłego teologicznego udoskonalania się, dokształcania – mówił. Zaznaczył, że ks. Dobiosch był bliski, bezpośredni, nieskomplikowany i dogłębnie pobożny. Specjalizował się w liturgii i teologii moralnej. – Jego życie kapłańskie i w pewnym sensie profesorskie miało też charakter liturgiczny. To znaczy: on był kapłanem Bożego Narodzenia, Wielkanocy i uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Objął jakością bycia i życia kapłańskiego cały rok liturgiczny – powiedział abp Nossol. Ceremonię pożegnania zmarłego prowadził bp Jan Kopiec. Zgodnie z pragnieniem, wyrażonym w testamencie, nad grobem zaśpiewano uroczyste „Te Deum”. Ks. Dobiosch urodził się w Górkach Śląskich 14 czerwca 1933 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 roku w katedrze opolskiej. Kontynuował edukację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obronił doktorat. W Polsce pracował m.in. w parafiach: Wszystkich Świętych w Gliwicach (1957–1961), Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu (1961–1966). Od 1969 roku był proboszczem w parafii Ducha Świętego w Ostrożnicy. W latach 1977–1980 był profesorem liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. W 1981 roku rozpoczął pracę duszpasterską w Niemczech w diecezji Augsburg. Od 1982 roku wykładał na Uniwersytecie w Augsburgu. W 1983 roku został asystentem na Uniwersytecie w Bambergu. Prowadził wykłady dla studentów seminarium duchownego, teologów świeckich, nauczycieli szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. W 1991 roku został kierownikiem katedry teologii moralnej i etyki społecznej przy Wyższej Szkole Teologicznej w Chur w Szwajcarii. Był także prorektorem tej uczelni.