Kim są nowi księża?

kc

publikacja 03.06.2017 14:20

Przedstawiamy neoprezbiterów, których poprosiliśmy o odpowiedź na kilka pytań.

Kim są nowi księża? Ks. Jan Opiełka i ks. Denis Rakwic podczas podziękowań po święceniach Szymon Zmarlicki /Foto Gość

Kim są nowi księża?   Ks. Jan Opiełka Klaudia Cwołek /Foto Gość KS. JAN OPIEŁKA urodził się 31 stycznia 1985 roku w Koszęcinie. Pochodzi z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy. Ma trzy starsze siostry. Ukończył Technikum Elektroniczne w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach oraz mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracę magisterską w ramach studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego napisał nt. "Tożsamość uczniów. Kompozycja i interpretacja J 17,9-19 w świetle retoryki semickiej".

Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Jest związany z Odnową w Duchu Świętym i bliska mu jest Wspólnota Baranka.

Hasło z obrazka prymicyjnego: „Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11b).

Ulubiona księga w Biblii: Księga psalmów. W psalmach znajduję źródło modlitwy, która pozwala mi z Bogiem przeżywać każdą chwilę życia.

Ulubiony święty: Piotr. Był najbliżej Mistrza, zdradził, ale nawrócił się, i Jezus uczynił go skałą.

Kapłaństwo jest dla mnie…

…wyruszeniem w podróż w ślad za Chrystusem.

W Kościele zachwyca mnie…

…że Bóg mieszka pośród ludzi słabych i grzesznych.

W Kościele martwi mnie…

że tak bardzo przyzwyczailiśmy się do świętości przez co nie zwracamy już uwagi na to, że na ołtarzu dzieje się największy z cudów.


Kim są nowi księża?   Ks. Denis Rakwic Klaudia Cwołek /Foto Gość KS. DENIS RAKWIC urodził się 31 października 1991 roku w Pyskowicach. Pochodzi z parafii Wszystkich Świętych w Sierotach (filia św. Wawrzyńca w Zacharzowicach).

Ma młodszą siostrę. Ukończył Technikum Architektury Krajobrazu w Pyskowicach. Pracę magisterską w ramach studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego napisał nt. „Obraz Maryi w Ewangeliach Dzieciństwa a jego odbicie w pismach Anny Katarzyny Emmerich”. Praktykę diakońską odbył w parafii św. Mikołaja w Lublińcu.

Hasło z obrazka prymicyjnego: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Mk 1, 15.

Ulubiona księga w Biblii: Pod względem treści Ewangelia, ponieważ w niej można poznać najpełniej, jaki jest Bóg i kim my jesteśmy w Jego oczach, i jest to treść pochodząca bezpośrednio z ust Jego Syna.

Ulubiony święty: Paweł Apostoł ze względu na łaskę spektakularnego nawrócenia, które jest wynikiem bezpośredniego doświadczenia Boga i obszerne świadectwo jego człowieczeństwa, które nie jest przesłonięte przesłodzonymi żywotami.

Kapłaństwo jest dla mnie…

tajemniczą, niezasłużoną i zaszczytną łaską Boga, uzdalniającą niezdolność moich ludzkich możliwości do relacji z Nim i włączania w tę relację innych ludzi, co świadczy o wielkiej wartości nas, ludzi, w oczach Pana Boga.

W Kościele zachwyca mnie…

stała bliska obecność Boga, pomimo naszej grzeszności, co gwarantuje obiektywną świętość Kościoła i Jego niezniszczalność.

W Kościele martwi mnie…

brak naszej świadomości o tej obiektywnej bezwarunkowej świętości Kościoła, ponieważ to sprawia większe rozprzestrzenianie się grzechu, a co za tym idzie - zbyt łatwe zgorszenie wielu niewinnych ludzi.


Zobacz również: