Potrzeba ludzi odważnych w wyznawniu wiary

Klaudia Cwołek

publikacja 20.03.2016 21:24

Bp Jan Kopiec do młodzieży: "Kim Jezus Chrystus jest dla mnie"?

 Potrzeba ludzi odważnych w wyznawniu wiary Na spotkaniu z młodzieżą obecni byli (od lewej): bp Jan Wieczorek, bp Jan Kopiec i bp Gerard Kusz Klaudia Cwołek /Foto Gość

Przedstawiciele z różnych stron diecezji uczestniczyli dziś w spotkaniu z biskupami, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Młodzieży w  łączności z papieżem Franciszkiem.

Rozpoczęło się ono od nabożeństwa w kościele Wszystkich Świętych, skąd procesja z palmami i symbolami ŚDM przeszła na Eucharystię do katedry.

– Dzisiaj rozpoczynamy wielkie święto nadziei na odnowienie nas samych, a przez nas świata, w którym jesteśmy – mówił we wstępie do Mszy bp Jan Kopiec. – Wspominając uroczysty, nadzwyczajny, wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, świętego miasta, chcemy także sobie uświadomić, ile nam potrzeba uroczystego nastroju, aby otworzyć się na wielkie sprawy, które Jezus Chrystus przyniósł na ziemię  i nam je dzisiaj głosi.

Po odśpiewaniu fragmentu Ewangelii o Męce Pańskiej bp Jan Kopiec w homilii zwrócił uwagę, że wydarzenia wydawały się należeć do ludzi, którzy mieli wtedy władzę. A okazuje się, że to Jezus bardzo dokładnie układał scenariusz, przez który ma się ujawniać Jego boska misja podjęta dla naszego zbawienia. Przypomniał też, że w bieżącym roku wspominamy 1050. rocznicy chrztu naszego narodu. 

 Potrzeba ludzi odważnych w wyznawniu wiary   Pamiątkowy obrazek Klaudia Cwołek /Foto Gość Wobec zebranej młodzieży bp Jan Kopiec zadał kilka konkretnych pytań: Kim jest Jezus Chrystus dla mnie? Co zrobiliśmy z naszym osobistym chrztem i co zrobiliśmy jako naród z darem, który przed przeszło tysiącem lat otrzymaliśmy? Czego chcę od Jezusa Chrystusa i co my potrafimy dać Jezusowi Chrystusowi?

– Śpiewając hosanna, wyznając wiarę w Jezusa, syna Dawida, który jest naszym zbawicielem, owszem, dajemy piękne deklaracje, i na pewno są słuszne, ale potrzeba, abyśmy już teraz stali się przemienionymi. Abyśmy towarzyszyli Jezusowi na Jego drodze, rozpoznając w Nim tego, który przyszedł dla naszego zbawienia, dla naszego dobra. Tego nam, moi kochani, potrzeba: Ludzi odważnych w wyznawaniu swojej wiary, ludzi przekonanych o słuszności Jezusa Chrystusa, Jego nauki, Jego dzieła i posłannictwa, a teraz wypełnianego przez Kościół święty, w którym każdy z nas ma swoje miejsce. Ale do tego trzeba ludzi uczciwych, ludzi, którzy to przeżyją w swoim własnym sercu.

Bp Jan Kopiec życzył młodzieży, aby chciała być uczciwymi i wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa.  – Nie zawsze będziemy ludźmi świętymi, na najwyższym poziomie. Przyjdą chwile trudne, słabe. Trzeba nam będzie niekiedy walczyć w samych sobie o wierność dla Chrystusa, ale ważne, żebyśmy tego chcieli dokonać, żebyśmy mieli jasno postawiony cel naszego życia – podkreślił.  

Życzył też, aby wszyscy, każdy po kolei potrafił powiedzieć: Dla mnie Jezus Chrystus jest pełnią miłości, który przychodzi do mnie,  patrzy na mnie, rękę mi podaje i mówi: Chodź, poprowadzę cię do szczęścia, które jest tobie przeznaczone. Ale musisz chcieć. Oby każdy z was chciał –  zakończył.

Spotkaniu towarzyszyła modlitwa za Światowe Dni Młodzieży i wspomnienie tajemnicy Chrztu św. Na pamiątkę delegacje młodzieży otrzymały od biskupów obrazki ze chrzcielnicą, na odwrocie których można wypisać swoje imię i datę chrztu. Jest tam też umieszczony cytat z Księgi Jozuego „Czyż ci nie rozkazałem: »Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z Tobą jest Pan, Bóg twój. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz«” (Joz 1, 9).

 Potrzeba ludzi odważnych w wyznawniu wiary   Przekazanie delegacjom młodzieży obrazków na pamiątkę Chrztu św. Klaudia Cwołek /Foto Gość