Miejsce do przesłuchań dzieci

Klaudia Cwołek

publikacja 25.11.2015 17:30

Tzw. niebieski pokój otwarto w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

Miejsce do przesłuchań dzieci Fragment przyjaznego pokoju do przesłuchań dzieci w PPP w Zabrzu Klaudia Cwołek /Foto Gość

- Przyjazny pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w roli świadka. Powinno czuć się w nim komfortowo dzięki aranżacji przestrzeni, doborowi odpowiedniego wyposażenia i kolorystyki. Pomieszczenie to jest przyjazne, nastawione na potrzeby dziecka, zaprojektowane tak, by zminimalizować stres związany z rolą świadka lub uczestnika rozprawy sądowej, aby ułatwić uzyskanie od dziecka wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania - wyjaśniają pracownicy poradni.

Pokój składa się z dwóch części - pokoju technicznego oraz oddzielonego od niego lustrem obserwacyjnym pokoju przesłuchań, który jest wyposażony w odpowiednie meble oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny do nagrywania obrazu i dźwięku, a także umożliwiający kontakt sędziego i prokuratora z psychologiem.

Pokój otrzymał certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Poradnia wcześniej w tym miejscu miała dwa tzw. pokoje superwizyjne do obserwacji terapii, teraz jeden z nich został zamieniony na niebieski pokój. W całym kraju takich miejsc jest prawie setka, z zabrzańskiego pokoju będą mogły korzystać także inne miejscowości.

Uroczysta prezentacja odbyła się wczoraj podczas pierwszej konferencji z cyklu  "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw". Prof. dr hab. n. med Tomasz Koszutski wygłosił referat o zespole dziecka maltretowanego.

Prokurator Andrzej Augustyniak przedstawił, jak powinno wyglądać przyjazne przesłuchanie dziecka, a prokurator Joanna Kosińska mówiła o procedurach karnych z udziałem dzieci. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zabrzańskich władz, instytucji, które na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także dyrektorzy, psycholodzy oraz pedagodzy zabrzańskich szkół i placówek oświatowych.

Kolejne konferencje odbędą się w lutym dla środowisk edukacyjnych i jesienią dla środowisk medycznych. 

Miejsce do przesłuchań dzieci   Prezentacja niebieskiego pokoju. Z certyfikatem Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu Klaudia Cwołek /Foto Gość