Nowe powołanie po śmierci męża

Klaudia Cwołek

publikacja 14.10.2015 13:33

Bp gliwicki Jan Kopiec przyjął po raz pierwszy trzy kobiety do stanu wdów konsekrowanych.

Nowe powołanie po śmierci męża Od lewej: Brygida Kamczyk, Weronika Korba i Rita Mularczyk Klaudia Cwołek /Foto Gość

Na dzień uroczystości wybrano wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Odbyła się ona we franciszkańskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach, skąd są dwie konsekrowane wdowy: Brygida Kamczyk i Rita Mularczyk. Trzecia – Weronika Korba – należy do parafii św. Mikołaja w Pyskowicach.

– Dla Kościoła gliwickiego to niezwykła radość. Ujawnił się kolejny charyzmat, który w Kościele trwa – mówił bp Jan Kopiec, który przewodniczył obrzędowi konsekracji. Wdowa konsekrowana zobowiązuje się m.in. do życia w czystości i całkowitym posłuszeństwie woli Bożej, trwania na modlitwie i pokuty, oraz do uczynków miłosierdzia wobec bliskich i wszystkich potrzebujących pomocy, a także ofiarowania trudów i cierpień za zbawienie własne i innych.

Podczas ceremonii, która odbywa się w trakcie Eucharystii, biskup odmówił uroczystą modlitwę konsekracyjną, będącą  katechezą o powołaniu chrześcijańskiej wdowy poświęconej Bogu oraz wręczył wdowom krzyż i księgę Liturgii Godzin.

– Stan wdów, obok stanu pustelników i dziewic konsekrowanych, należy do indywidualnych form życia konsekrowanego. Już w czasach apostolskich wdowy chrześcijańskie, za aprobatą Kościoła, podejmowały decyzję życia w czystości dla Królestwa niebieskiego i poświęcały się modlitwie i uczynkom miłosierdzia – wyjaśnia ks. Krzysztof Konieczny, ceremoniarz diecezjalny.

W diecezji gliwickiej obrzęd konsekracji wdów odbył się po raz pierwszy, w Polsce jest  w sumie około 150 kobiet, które podjęły tę formę życia.  

Nowe powołanie po śmierci męża   Uroczystość odbyła się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach Klaudia Cwołek /Foto Gość