Obdarowani i wezwani

Klaudia Cwołek

|

Gość Gliwicki 22/2015

publikacja 28.05.2015 00:00

Neoprezbiterom jeszcze przed święceniami zadaliśmy kilka pytań. Odpowiedzi publikujemy poniżej.

ks. Tadeusz Górny

Obdarowani i wezwani   Klaudia Cwołek /Foto Gość Urodził się 1 maja 1990 r. w Tarnowskich Górach. Ma 22-letniego brata. Pochodzi z parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Temat pracy magisterskiej: "Ekspiacyjny rytuał Jom Kippur a jego wypełnienie w Ofierze Jezusa Chrystusa".

Parafia praktyki diakońskiej: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.

Jest członkiem Ruchu Światło–Życie.

Hasło z obrazka prymicyjnego: "I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych" (Łk 9, 2).

Kapłaństwo jest dla mnie...

niezasłużonym darem, ale i moją odpowiedzią życia na wezwanie Miłości.

Moją ulubioną księgą lub/ i postacią biblijną jest...

Księga Tobiasza, ponieważ pokazuje, że Pan Bóg nigdy nie przestanie się troszczyć o tych, których wybrał, i zawsze będzie im spieszył z pomocą (a aniołami mogą się okazać zwykli ludzie).

W Kościele cieszy mnie...

możliwość zbliżania się do Boga i doświadczenia spotkania z Nim we wspólnocie, a przez to poznawanie Go, siebie i innych, prowadzące do więzi.

W Kościele smuci mnie...

brak jedności i współpracy na różnych szczeblach, a także to, że nie wszyscy korzystają z bogactwa, jakie oferuje im Pan Bóg i Kościół poprzez sakramenty i różnego rodzaju ruchy i wspólnoty.


ks. Damian Kwak

Obdarowani i wezwani   Klaudia Cwołek /Foto Gość Urodził się 19 lutego 1990 r. w Zabrzu. Pochodzi z parafii NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy. Ma 32-letniego brata. Ukończył ZSO nr 12. IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu-Rokitnicy.

Temat pracy magisterskiej: "Teologiczno-pastoralne wymiary prezbiteratu w świetle »Obrzędów święceń biskupa, prezbiterów i diakonów z 1999 roku«".

Parafia praktyki diakońskiej: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu-Szombierkach.

Był ministrantem.

Hasło z obrazka prymicyjnego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham" (J 21, 17c).

Kapłaństwo jest dla mnie...

darem otrzymanym od Boga, darem, którym należy dzielić się z ludźmi.

Moją ulubioną księgą lub/ i postacią biblijną jest...

Ewangelia wg św. Jana, ponieważ w niezwykły sposób pokazuje, że Bóg jest Miłością, która gotowa jest do końca walczyć o każdego człowieka.

W Kościele cieszy mnie...

to, że wszyscy razem zmierzamy ku temu samemu, ku życiu wiecznemu, wzajemnie na tej drodze umacniając się i pomagając sobie.

W Kościele smuci mnie...

że coraz częściej jego członkowie zamykają się na Boga i to, co On chce im podarować.

ks. Piotr Kwaśniok

Obdarowani i wezwani   Klaudia Cwołek /Foto Gość Urodził się 22 października 1990 r. w Zabrzu. Ma 29-letniego brata.

Przed wstąpieniem do seminarium należał do parafii św. Jadwigi w Zabrzu, później do parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Książnicach na terenie archidiecezji katowickiej. Ukończył VIII LO w Zabrzu.

Temat pracy magisterskiej: "Mistagogia obrzędów święceń biskupa na podstawie »Obrzędów święceń biskupa, prezbiterów i diakonów z 1999 roku«".

Parafia praktyki diakońskiej: św. Mikołaja w Lublińcu.

Hasło z obrazka prymicyjnego: Słudzy nieużyteczni jesteśmy (Łk 17, 10).

Kapłaństwo jest dla mnie...

kontynuowaniem misji powierzonej Apostołom przez Pana Jezusa.

Moją ulubioną księgą lub/ i postacią biblijną jest...

św. Piotr,, ponieważ wskazuje nam, jak stale powracać do Boga.

W Kościele cieszy mnie...

powszechność, czyli możliwość odnalezienia się każdej osoby.

W Kościele smuci mnie...

zbyt jednostronne lub zacieśnione myślenie.


ks. Krzysztof Ruciński

Obdarowani i wezwani   Klaudia Cwołek /Foto Gość Urodził się 20 sierpnia 1989 r. w Bytomiu. Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu-Szombierkach. Ma trzy siostry, w tym jedna jest jego bliźniaczką, w wieku 25, 28 i 30 lat, oraz 4 braci w wieku 33, 37, 40 i 42 lata. 

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie.

Temat pracy magisterskiej: "Aktualizacja treści i metod »Rozmów ewangelicznych Oazy Nowego Życia pierwszego stopnia«".

Parafia praktyki diakońskiej: św. Jacka w Gliwicach–Sośnicy.

Jest związany z Ruchem Światło–Życie i Szkołą Nowej Ewangelizacji.

Hasło z obrazka prymicyjnego: "A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną!" (Flp 2, 17–18).

Kapłaństwo jest dla mnie...

niezasłużonym darem i tajemnicą.

Moją ulubioną księgą lub/ i postacią biblijną jest...

św. Paweł. Ciągle zachwyca mnie jego przemiana z prześladowcy chrześcijan na gorliwego wyznawcę Chrystusa oraz jego zapał w głoszeniu Ewangelii.

W Kościele cieszy mnie...

jedność i różnorodność oraz to, że zamysłem Boga jest, abyśmy nie musieli szukać drogi do zbawienia sami po omacku, ale we wspólnocie Kościoła.

W Kościele smuci mnie...

brak naszego świadectwa, postawa ludzi „wierzących, ale nie praktykujących”, a jeszcze bardziej „praktykujących, a niewierzących”.