Światło z Betlejem - prosty, ważny znak

mf

publikacja 21.12.2014 21:12

Biskup gliwicki Jan Kopiec i Marek Pszonak, przewodniczący Rady Miasta złożyli dziś mieszkańcom życzenia świąteczne na rynku w Gliwicach i przyjęli od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju.

Światło z Betlejem - prosty, ważny znak Zuchy przekazują bp. Janowi Kopcowi i Markowi Pszonakowi, przewodniczącemu Rady Miasta, Betlejemskie Światło Pokoju Mira Fiutak /Foto Gość

Wcześniej bp Jan Kopiec przewodniczył Eucharystii w katedrze w intencji mieszkańców Gliwic i całej  ziemi gliwickiej. Po modlitwie procesja prowadzona przez dzieci z lampionami przeszła na rynek.

Tam ze sceny ustawionej obok ratusza biskup gliwicki i przewodniczący Rady Miasta złożyli mieszkańcom życzenia świąteczne.

– Spotykamy się w atmosferze, na którą chyba wszyscy czekamy, bo w zwykłe dni mamy tyle zajęć, prac i trosk – zauważył bp Jak Kopiec.

– Takie dni są nam potrzebne, aby na nowo uwierzyć, że warto wszystko tak układać, abyśmy mogli coraz piękniej żyć. To jest ważne przesłane zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia, wchodzącego w zaangażowanie w coraz bardziej odpowiedzialne zadania – dodał.

–To światło, które otrzymaliśmy, a które skauci przywożą z groty narodzenia w Betlejem, jest pięknym znakiem pokazującym, na ile nas stać. Prosty, zwykły znak, a jakże bardzo przemawiający do każdego z nas – zauważył biskup gliwicki. Życzył wszystkim pokoju w sercu i w relacjach z innymi. Uczenia się usuwania tego, co tworzy bariery pomiędzy ludźmi.

Marek Pszonak, przewodniczący Rady Miasta w Gliwicach nawiązał do zupełnie nie zimowej pogody ostatnich dni Adwentu. – Nie o ten klimat tak naprawdę chodzi. Ale o klimat, który jest w naszych sercach, w naszych domach i rodzinach. Chodzi o klimat, który jest między nami – powiedział. – Życzę, aby w rodzinach, które mieszkają na ziemi gliwickiej, w Gliwicach panowały pokój i radość – dodał.

Betlejemskie Światło Pokoju, przekazywane przez harcerzy i skautów z całego świata, po raz 22. trafiło do Polski. W tym roku jest ofiarowane jest razem z hasłem „Odważ się być dobrym” i zachętą do dzielenia się tym dobrem z innymi.

Na rynku trwa Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Obok ratusza ustawiona została już szopka. Figura Dzieciątka pojawi się w niej 24 grudnia. A w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia spotkają się przy niej orszaki Trzech Króli, które przejdą przez miasto.