Był wyraźny podział: oni i my

Mira Fiutak

publikacja 05.06.2014 16:10

Czerwcowe wybory 1989 r. wspominali w Tarnowskich Górach naukowcy i bezpośredni uczestnicy zaangażowani w te wydarzenia.

Był wyraźny podział: oni i my W dyskusji poprowadzonej przez Andrzeja Sznajdera wzięli udział członkowie obwodowych komisji wyborczych i mężowie zaufania Mira Fiutak /GN

5 czerwca, w muzeum w Tarnowskich Górach, zorganizowana została sesja naukowa z udziałem pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej katowickiego IPN. O funkcjonowaniu opozycji w województwie katowickim w ostatnim czasie przed wyborami, w latach 1988–1989, mówił dr Jarosław Neja. Przypomniał, że po 1980 roku związek zawodowy „Solidarność” w bardzo krótkim czasie był silny i liczebnie, i jakościowo.

Jego słabością w województwie śląskim było to, że był mocno rozczłonkowany, dochodząc aż do pięciu niezależnych i często konkurujących ze sobą ośrodków. – Pomimo to w oparciu o jego struktury rozwijało się wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych. A im bliżej stanu wojennego, ten karnawał „Solidarności” tych inicjatyw przynosił coraz więcej – zauważył prelegent, wspominając nie tylko te bardziej znane, ale również zawiązujące się wśród młodzieży i w szkołach. – O ile wcześniej to rozczłonkowanie opozycji hamowało rozwój, o tyle, paradoksalnie, w momencie stanu wojennego i represji z nim związanych pomogło, bo utrudniało inwigilację tego środowiska – stwierdził Jarosław Neja.

Samą kampanię wyborczą prowadzoną w województwie katowickim i okoliczności wyborów przypomniał dr Adam Dziuba. Omówił podstawowe zasady ordynacji i ich przebieg, mając na uwadze obecność młodszej części uczestników spotkania, czyli uczniów. Natomiast pamiętający te wydarzenia z własnego zaangażowania sami dopowiadali szczegóły z sali. Była okazja do przypomnienia sobie znanych sprzed 25 lat plakatów kandydatów opozycji na zdjęciach z Lechem Wałęsą i symbolami przywracanej wolności.

Prelegent zestawił sposoby kampanii prowadzonej przez obóz władzy i komitet obywatelski „Solidarność”. – Kampania opozycji przeprowadzona została w sposób nowoczesny, zgodnie z zachodnimi zasadami – zauważył Adam Dziuba. Przypomniał, że towarzyszyły jej takie wydarzenia, jak na przykład koncert Yvesa Montanda czy konferansjerka prowadzona przez Fedorowicza. Podkreślił też rolę Kościoła w docieraniu do środowisk wiejskich.

Na zakończenie spotkania w panelu dyskusyjnym, poprowadzonym przez Andrzeja Sznajdera, wzięli udział członkowie ówczesnych obwodowych komisji wyborczych i zasiadający w nich mężowie zaufania. Podkreślali oni, że nastroje społeczne i panująca euforia w tamtym czasie były takie, że nie mieli wątpliwości co do wyników wyborów. c Poprowadzona kampania była ważna, ale nastawienie ludzi, którzy po raz pierwszy mogli zagłosować zgodnie z przekonaniem swojego serca, było przesądzające. Tam był wyraźny podział: oni i my - wspominali.

Dzień wcześniej, dokładnie w rocznicę wyborów – 4 czerwca, w sali sesyjnej tarnogórskiego ratusza odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Była też projekcja filmu „Ucieczka z kina Wolność" i koncert na rynku.

Obchody 25. rocznicy wyborów czerwcowych w 1989 r. zorganizowane zostały przez tarnogórski Urząd Miejski, katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum w Tarnowskich Górach i terenową sekcję NSZZ "Solidarność" powiatu tarnogórskiego.