O drodze

publikacja 10.04.2014 13:53

Pismo Święte to wiele Ksiąg. Odkrywamy je razem, by wierzyć mądrzej. Z notatek moderatora...

O drodze

W ramach Dzieła Biblijnego w Tarnowskich Górach Opatowicach odbywają się spotkania, które prowadzi ks. dr Wacław Borek, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Pojęcie „drogi” nie tylko wiąże się z automobilizmem, ale także z ludzką egzystencją, chodzi o metaforę życia wyrażoną zwrotem „droga życia”, „powodzenia na nowej drodze”, „droga neokatechumenalna”. Jak bardzo pojęcie te ma korzenie biblijne, świadczy Psalm pierwszy wprowadzający w przebogatą gamę modlitw zawartych w Psałterzu. Symbolika drogi jest w przypadku tego Psalmu wzmocniona jeszcze innymi obrazami, mającymi swoje odpowiedniki w literaturze biblijnej. Medytując Psalm 1. warto odwołać się do innych Ksiąg, w celu uzyskania pełniejszego wyobrażenia o danym symbolu. 

1. Punkty do medytacji

Symbolika drogi

Ps 1,1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników. Różne teksty biblijne z poza Psałterza pomagają nam ten obraz drogi zrozumieć.

 - Pwt 30, 15-19 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. (…) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo.

- Jr 21,8  Do tego narodu zaś powiedz: To mówi Pan: Oto stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci.

 - Prz 1, 10-15 Kiedy cię, synu, wabią grzesznicy, nie waż się iść, choćby rzekli: «Pójdź z nami! (…) Przyłącz swój los do naszej wspólnoty, jedna sakwa niech łączy nas wszystkich!» Synu mój, nie chodź ich drogą, przed ścieżką ich strzeż swojej stopy.

 - Prz 4, 18-19 Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aż do południa; droga grzeszników jak gęsty mrok, nie wiedzą, o co się potkną.

Symbolika drzewa

Ps 1,4 Jest on [szczęśliwy mąż] jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.

 - Jr 17, 7-8 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.

 - Ez 47, 12 A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.

 - Rdz 2,8-10 A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom.

 - Mt 7, 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.

Symbolika plewy

Ps 1,4 Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Mamy do czynienia z metaforą niestabilności, przeciwstawiającą to co suche, lekkie i niespójne temu, co solidne i ukorzenione.

 - Oz 13, 2-3 A teraz grzeszą dalej: odlewają ze srebra posągi - bożków według swego pomysłu, to wszystko robota rzemieślników. Mówią: «Należy im składać ofiary», i ludzie całują cielce. Dlatego będą podobni do chmur na świtaniu, do rosy, która prędko znika, lub staną się jak źdźbło porwane z klepiska czy jak dym, który wychodzi przez okno.

 - Hi 21, 18 Czyż są [grzesznicy] podobni do słomy na wietrze lub do plew pędzonych przez wicher?

 - Am 9, 9 Gdyż oto Ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upada na ziemię.

 - Iz 17, 13 Narody szumią, jak szumią wezbrane wody, ale Pan je zgromi, i umkną daleko: będą porwane na góry jak plewa przez wicher i jak tuman kurzu przez burzę.

 - Iz 29, 5 Jak drobny pył będzie twoich wrogów zgraja, i jak rozwiane plewy tłum twoich ciemięzców. A stanie się to nagle, niespodzianie.

 - Łk 3, 17 Ma On [Jezus] wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

2. Zaproszenie

Jeśli interesuje Cię taka forma medytacji biblijnej przed Najświętszym Sakramentem, przyjdź na spotkanie Dzieła Biblijnego do parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 112 (Opatowice), 10 kwietnia o godz. 19.00, do kaplicy (wejście z boku kościoła od strony probostwa).

Następne spotkanie odbędzie się 24 kwietnia. Będą to warsztaty biblijne poświęcone losowi dobrych i złych na podstawie Psalmu 37.

Ze statutu Dzieła Biblijnego: „Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej”. Więcej na stronie www.biblista.pl

W diecezji ukształtowało się swoistego rodzaju centrum promieniowania duchowością i kulturą biblijną. Ma ono siedzibę przy parafii w Opatowicach. Ks. dr Wacław Borek, który je prowadzi, jest biblistą i teologiem biblijnym (licencjat rzymski z nauk biblijnych otrzymał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i doktorat z teologii biblijnej obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim, również w Wiecznym Mieście).