Piotr Litwa: Nigdy nie byłem politykiem

xpł

publikacja 28.02.2014 14:25

Piotr Litwa, który w przyszłym tygodniu ma oficjalnie objąć stanowisko nowego wojewody śląskiego, spotkał się w Katowicach z dziennikarzami.

Piotr Litwa: Nigdy nie byłem politykiem Piotr Litwa na stanowisku wojewody śląskiego zastąpił Zygmunta Łukaszczyka ks. Paweł Łazarski /GN

– Kilka dni temu dostałem propozycję objęcia stanowiska wojewody śląskiego. Propozycja ta została przez mnie przyjęta. Uważam, że jest to kolejny etap mojej pracy zawodowej. Jest to kolejne wyzwanie dla mnie, któremu będę musiał sprostać w innym wymiarze kompetencyjnym i przy wykonywaniu innych zadań – powiedział nowy wojewoda. – Nigdy nie byłem politykiem i traktuję to jako kolejne wyzwanie, któremu chcę sprostać – mówił o swojej nominacji P. Litwa. Ujawnił, że nie od razu zgodził się na propozycję objęcia stanowiska wojewody, jaką przedstawiło mu Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. – Musiałem to przemyśleć  – zaznaczył Litwa. – Przechodzę do innego zakresu działań. Trudno tu mówić o awansie, bo jest to działanie tylko w odniesieniu do województwa śląskiego, jednak zakres kompetencji i działań jest bardzo duży, porównywalny z tymi w WUG – podkreślił. – Szkoda mi tego, co tutaj jest w WUG. Za mojej kadencji została zbudowana strategia, która kończy się w tym roku, a była realizowana przez cały Urząd, przez wszystkie Okręgowe Urzędy Górnicze – zaznaczył Piotr Litwa. Przypomniał, że w ciągu 4 lat funkcjonowania tej strategii co roku spadała wypadkowość w całym górnictwie.

Prezes WUG sprawuje nadzór nad górnictwem na obszarze całej Polski łącznie z terenami Morza Bałtyckiego, gdzie trwa wydobywanie węglowodorów. Musi też znać zagadnienia nie tylko śląskich kopalń. Do czasu odwołania przez premiera Piotr Litwa będzie nadal pełnił obowiązki prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Jeszcze nie wiadomo, kto go zastąpi, bo wymagane jest ogłoszenie konkursu na to stanowisko przez Ministerstwo Środowiska.

Nowy wojewoda śląski nie chce jeszcze mówić o stawianych sobie celach do realizacji na nowym stanowisku. – Chcę najpierw dokonać przeglądu zadań i kadry w Urzędzie Wojewódzkim. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zadania wojewody wynikają z przepisów, ale przepisy to nie wszystko – powiedział Piotr Litwa, który podczas pracy w WUG nauczył się, jak praktycznie wprowadzać przepisy  w życie. Podkreśla też, że będzie kładł nacisk na współpracę z samorządami i innymi organami administracji rządowej.  – Ta współpraca w takim województwie jest bardzo istotna, bo tu jest skupiony przemysł, który cały czas się restrukturyzuje – zaznaczył. – Z jednej strony należy utrzymać miejsca pracy, a z drugiej należy pamiętać, że musimy dbać o społeczność lokalną i środowisko. Branża górnicza może być pewna, że będę jej rzecznikiem pod warunkiem, iż działalność branży będzie się odbywała zgodnie z zasadami i przepisami. Nie będę akceptował sytuacji anormalnych, w których górnictwo chciałoby zdominować inne siły w województwie – mówił.

Odnosząc się do ustawy metropolitalnej P. Litwa powiedział, że każda metropolia jest dużo większą siłą niż działanie pojedynczych miast i gmin. Niedobrym pomysłem nazwał pojawiające się głosy o powrocie do 49 województw.

Nowy wojewoda, podobnie jak jego poprzednik, widzi swoją rolę w podejmowaniu dialogu społecznego w trudnych sprawach regionu. – To ważne zadanie, aby zapewnić spokój społeczny w województwie, gdzie problemów do rozwiązania – nie tylko w przemyśle górniczym – jest bardzo dużo – wyjaśniał, dodając, że dialog społeczny będzie jego oczkiem w głowie. Odnosząc się do pomysłu wspólnego zarządzania połączonymi  potencjałami gospodarczymi i społecznymi Śląska i Małopolski, zauważył, że występuje tu trudność wynikająca z różnych tradycji. –  To jest jednak kierunek przyszłościowy, ale wymagający pokonania barier m.in. mentalnych – dodał. Krytycznie odniósł się do zakazu palenia węglem w centrum Krakowa, który obowiązuje od kilku miesięcy. – Nie tędy droga do rozwiązania problemu – powiedział, przypominając, że węgiel może być paliwem ekologicznym. – Węgiel kamienny nie jest tak brudnym paliwem, jak się go przedstawia – przypomniał.

– Zawsze powtarzałem, że Śląsk jest integralną częścią Polski –  mówił nowy wojewoda, odpowiadając na pytanie o dążenia Ruchu Autonomii Śląska. – Historia Śląska jest bardzo bogata. Jesteśmy obciążeni dużym bagażem doświadczeń, ale powinniśmy pamiętać, że jesteśmy w Polsce – powiedział i zaznaczył, że czuje się ze Śląskiem bardzo związany, bo urodził się i wychował w Katowicach. – Czuję się też obywatelem Polski – podkreślił. Zaznaczył, że język śląski należy do kultury tego regionu, o którą trzeba dbać, ale jego uznanie i wprowadzenie nie będzie priorytetem jego działań.