Wieczór Uzdrowienia w Pyskowicach

mf

publikacja 05.02.2014 13:24

Będą modlić się o uzdrowienie dla tych, którzy się źle mają. I w tej ich niemocy przyprowadzić do Jezusa.

Wieczór Uzdrowienia w Pyskowicach

Wieczór uzdrowienia i mocy po raz pierwszy odbędzie się w Pyskowicach - 7 lutego w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy (ul. Kolejowa 10). Od dwóch lat Szkoła Nowej Ewangelizacji w Gliwicach zaprasza na te spotkania raz w miesiącu (najczęściej w drugi piątek) do kościoła Chrystusa Króla.

Geneza wieczorów wiąże się z wyjazdem ewangelizacyjnym do Niemiec osób z gliwickiej SNE, po którym na ich modlitwy za chorych, Pan Bóg odpowiadał wieloma uzdrowieniami i przejawami mocy. To doświadczenie pokazało im nowy kierunek. – Zaczęliśmy regularnie organizować Wieczory Uzdrowienia, które stały się dla nas podstawowym narzędziem ewangelizacji – mówi Michał Świderski, odpowiedzialny za SNE w Gliwicach. – Nie chcemy się jednak skupiać na samej modlitwie za chorych. Uzdrowienia są ważne, ale sedno jest w przyprowadzaniu ludzi do Jezusa. I to się dzieje na tych spotkaniach. Wieczory to forma wyjścia na zewnątrz, do osób, które nie są związane ze szkołą. Również do tych, którzy się źle mają, by mogli doświadczyć żywego Boga - wyjaśnia.

Wieczór Uzdrowienia w Pyskowicach będzie dużym wydarzeniem ewangelizacyjnym, po raz pierwszy zorganizowanym w tym mieście, ponieważ od pewnego czasu istnieje pyskowicka filia SNE w Gliwicach. W planie jak zawsze jest nauczanie, świadectwa osób, które doświadczyły mocy działania Boga, wspólna modlitwa oraz modlitwa wstawiennicza. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 19.00, a zakończy się o 22.00.

Uczestnicy Wieczoru Uzdrowienia zostaną zaproszeni także na kurs Nowe Życie, który odbędzie się 21-23 marca, również w tej parafii. To kurs prowadzący do doświadczenia osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem i do przemiany życia. Szczegółowe informacje o nim oraz Wieczorach Uzdrowienia można znaleźć na www.snegliwice.org.