Razem 
przy stajence

Jan Maniura


|

Gość Gliwicki 51-52/2013

publikacja 19.12.2013 00:15

Szopki wykonane były przez różne grupy, całe klasy oraz rodziny. Najlepsze zostały nagrodzone przez jury i publiczność oglądającĄ pokonkursową wystawę.

Kolędowanie w rytmie rock’n’rolla osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu Kolędowanie w rytmie rock’n’rolla osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Jan Maniura/ GN

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, w którym uczy się młodzież niesłysząca i słabosłysząca, już po raz kolejny zorganizował konkurs szopek bożonarodzeniowych pod patronatem starostwa powiatowego.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 12 grudnia, a poprzedziło je wspólne kolędowanie. Wzięło w nim udział ponad dwadzieścia zespołów i solistów z ośrodków szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjnych, przedszkoli oraz szkół, nie tylko ze Śląska. Występom towarzyszyło składanie życzeń świątecznych. Na zakończenie wspólnego kolędowania wystąpiła Kinga Skiba, finalistka V edycji programu „Mam talent”.
Na konkurs zgłoszono 36 prac.

– Bardzo się cieszymy, że szopki są wykonywane grupowo i rodzinnie, to bardzo jednoczy oraz umacnia więzi – zauważa Monika Ledwoń, wicedyrektor ośrodka. Pierwsze miejsce zajął Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z Tworoga, drugie – Kamil Korzeniewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu, a trzecie – klasy I–III z SOSW w Lublińcu. Nagrodę publiczności zdobył Patryk Benna z klasy II z SOSW w Lublińcu.