Diecezja ma trzecią parafię św. Barbary

Klaudia Cwołek

publikacja 07.12.2013 23:00

Na Osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu bp Jan Kopiec ustanowił nową parafię i mianował proboszcza.

Diecezja ma trzecią parafię św. Barbary Bp Jan Kopiec podpisuje dekret o ustanowieniu nowej parafii św. Barbary w Zabrzu. Obok ks. Krzysztof Domoracki, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach Klaudia Cwołek /GN

Uroczystość odbyła się w wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP w kościele św. Barbary przy ul. Pod Borem. Powstał on ponad 30 lat temu w zaadaptowanym na ten cel kopalnianym domu kultury. Dotąd była to filia parafii Wniebowzięcia NMP w Zabrzu-Biskupicach.

Dekret o erygowaniu parafii i mianowaniu proboszcza odczytał ks. Krzysztof Domoracki, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

Nowym proboszczem został ks. Tomasz Sękowski, od roku mieszkający przy kościele, duszpasterz więziennictwa i dotychczasowy wikary parafii Wniebowzięcia NMP w Biskupicach. Wprowadzony na urząd proboszcza złożył przysięgę wierności i akt wyznania wiary oraz otrzymał błogosławieństwo biskupa.

– Nieczęsto mamy radość uczestniczenia w tak podniosłej uroczystości i zdarzeniu, które świadczą o żywotności Kościoła. O żywotności wspólnoty w Jezusie Chrystusie, którą my stanowimy – mówił bp Jan Kopiec w homilii.  Zwrócił w niej uwagę na znaczenie braterstwa i dawania świadectwa dojrzałości w wierze. Że człowiek pozostawiony sam, nie daje sobie rady, bo w świecie potrzebuje prowadzenia we wspólnocie jednej wielkiej rodziny. Tylko w tej wspólnocie z siłą i przekonaniem brzmi wyznanie wiary.

Diecezja ma trzecią parafię św. Barbary   Bp Jan Kopiec i ks. Tomasz Sękowski, nowy proboszcz parafii św. Barbary w Zabrzu Klaudia Cwołek /GN

– Włączacie się jako samodzielna parafia do Kościoła, który jest na terenie naszej diecezji, a razem z naszą diecezją we wspólnocie Kościoła świętego. To naprawdę napawa ogromną radością i optymizmem – mówił bp Jan Kopiec. Dla niego to pierwsza parafia, którą powołał do życia odkąd został mianowany biskupem gliwickim w grudniu 2011 roku.

Biskup gliwicki podziękował księżom z parafii Wniebowzięcia NMP w Biskupicach, którzy od przeszło trzydziestu lat sprawowali tutaj opiekę duszpasterską. – Nowemu proboszczowi życzymy wszystkiego, co najlepsze, ale nade wszystko, by ukochał tę wspólnotę. By czuł się razem z wami, moi kochani, tym, który będzie znakiem realizowania się wielkich rzeczy – powiedział. 

Na zakończenie Mszy św. podkreślił jeszcze znaczenie wolności, w jakiej Kościół może obecnie stanowić o sobie. – Każda taka decyzja o nowej parafii wymagała zawsze zgody i otwartości władzy świeckiej. Tak było w czasach cesarzy, tak było w czasach królów, tak było za dyktatury proletariatu. Dzisiaj cieszy, że w pełnej swobodzie, według potrzeb wspólnoty kościelnej, możemy tę parafię utworzyć. Myślę, że będzie to także dobrym prognostykiem dla dalszej współpracy – mówił, dziękując obecnej na uroczystości prezydent Zabrza za życzliwość.

Nową parafię tworzą ulice: Gwarecka, Młodego Górnika, Pod Borem, Szybowa i Ziemska. Jest to trzecia parafia św. Barbary w diecezji gliwickiej. Dwie pozostałe znajdują się w Bytomiu i Gliwicach (parafia wojskowa).

Więcej o parafii i rozmowa z nowym proboszczem w Gościu Gliwickim na 15 grudnia.

Diecezja ma trzecią parafię św. Barbary   Uczestnicy Eucharystii w kościele św. Barbary Klaudia Cwołek /GN