Wiedza o Biblii

kc

publikacja 02.12.2013 13:43

Trwa nabór na drugą edycję dwuletnich studiów podyplomowych.

Wiedza o Biblii Ks. dr Wacław Borek Marta Szewerda

Wiedza o Biblii to podyplomowy kierunek na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, zainaugurowany w styczniu br. Obecnie studiuje na nim 28 osób, głównie z dolnego i górnego śląska. Do połowy lutego można się zgłaszać na kolejną edycję (czeka aż 40 wolnych miejsc), która rozpocznie się 22 lutego 2014 roku. – Zadaniem naszych studiów jest nie tylko przekazanie rzetelnej wiedzy o świecie Biblii i kultury z nią związanej, ale także pomoc ludziom wykształconym w przygotowaniu do prowadzenia autentycznego dialogu biblijnego w swoich środowiskach rodzinnych i społecznych – mówi ks. dr Wacław Borek, kierownik studiów. Istnieje przeogromny głód wiedzy biblijnej, ale nie zawsze jest on właściwie zaspakajany, bo chrześcijanom niejednokrotnie brakuje odpowiednich narzędzi pozwalających zgłębiać tekst, który był kształtowany przez niemalże XIII wieków w odległych historycznie czasach.

Wiedza o Biblii to 540 godzin wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, prowadzonych przez naukowców z różnych ośrodków w Polsce. Studia trwają 4 semestry i chociaż są dofinansowywane to są płatne (700 zł za semestr). Program zawiera się w sekcjach: filologicznej (języki biblijne), isagogice (nauki pomocnicze w studiowaniu tekstu starożytnego), egzegetyczno-teologicznej (omówienie wszystkich ksiąg biblijnych) i kulturoznawczej (ukazanie wpływów Biblii na obecny kształt kultury). O przyjęcie mogą starać się osoby, które ukończyły już studia wyższe co najmniej I stopnia, niekoniecznie na kierunku teologia.

Informacje na: www.wt.uni.opole.pl w zakładce: „Oferta edukacyjna” lub u ks. dr. Wacława Borka: e-mail: wb@uni.opole.pl

Wiedza o Biblii   Studenci "Wiedzy o Biblii" Marta Szewerda