Pielgrzymka rodzin

kc

publikacja 11.06.2013 13:42

W sobotę 15 czerwca rodziny diecezji gliwickiej spotkają się w Rudach.

Pielgrzymka rodzin

Pielgrzymkę pt. „Wiara rodzi się z przykładu” do sanktuarium Matki Bożej Pokornej współorganizują wspólnoty i referaty posługujące rodzinie w diecezji gliwickiej. Mottem spotkania będą słowa bł. Jana Pawła II: „Wiara jest przede wszystkim darem. Nikt nie może jej zdobyć ani na nią zasłużyć. Można jedynie o nią prosić, wymodlić  ją sobie z wysoka”.

Jest to już 16. diecezjalna pielgrzymka rodzin do Rud. Rozpocznie się o 10.00 od zawiązania wspólnoty i przygotowania do Mszy o 11.00, której przewodniczyć będzie  bp Gerard Kusz. Po przerwie na posiłek, o 13.30 wykład o budowaniu Kościoła we wspólnocie rodzinnej wygłosi ks. Józef Kusche. W tym czasie dzieci będą miały zabawy. Pielgrzymkę zakończą nieszpory o 15.00.