Ludzie ciągle przychodzą

Klaudia Cwołek

|

Gość Gliwicki 21/2013

publikacja 05.07.2013 11:50

W tym roku mija 40 lat od wprowadzenia wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Anny w Zabrzu.

Kaplica adoracji w zabrzańskiej świątyni Kaplica adoracji w zabrzańskiej świątyni
Klaudia Cwołek

Kaplica adoracji znajduje się w lewej nawie kościoła, w zaadaptowanym na ten cel przedsionku. – Kościół św. Anny ma 7 bram wejściowych. Dwie od początku zostały na stałe zamknięte i zrobiono tam boczne kaplice. Patronem jednej jest św. Antoni, a w drugiej był ołtarz z tabernakulum, gdzie przechowywaliśmy Najświętszy Sakrament w Wielkim Tygodniu – mówi ks. Józef Kusche, emerytowany proboszcz parafii św. Anny, który w 1973 roku był tu wikarym. – W latach 70. biskup ordynariusz Franciszek Jop chciał, aby w większych miastach, kościołach centralnych, gdzie przeważnie są ludzie, była wieczysta adoracja. Wybór padł na św. Annę i przystosowano tę jedną wejściową kaplicę do ado- racji. Trzeba jednak zaznaczyć, że zawsze byli tu ludzie, niezależnie od wieczystej adoracji, bo centralne drzwi do kościoła cały czas były otwarte i tak jest do dzisiaj. Przed wprowadzeniem adoracji bp Franciszek Jop z Opola 30 maja 1973 roku napisał specjalne słowo pasterskie, skierowane do duchowieństwa i wiernych parafii miasta Zabrze. „Można mieć nadzieję, że w kościele Świętej Anny w Zabrzu nie zabraknie nigdy tych, którym potrzebne jest pokrzepienie duchowe: ludzi pobożnych, osób poszukujących umocnienia w wierze, stroskanych ludzi starszych i młodzieży, a przede wszystkim dzieci, których tak gorącą miłością darzy Pan Jezus. Wszystkim tym, którzy przybywać będą na adorację Najświętszego Sakramentu będzie błogosławił miłosierny Pan Jezus, udzieli im swoich łask i opromieni radością ich trudne życie” – czytamy. Józef Wloka, kościelny w parafii, doskonale pamięta wprowadzenie adoracji. Proboszczem był wtedy ks. Franciszek Pieruszka. Przygotowaniem do tego wydarzenia było trzydniowe triduum z kazaniami o. Huberta Daneckiego, franciszkanina. Przez te wszystkie lata adoracja trwa codziennie (z małymi tylko wyjątkami), od zakończenia ostatniej Mszy porannej, aż do rozpoczęcia wieczornej. Najświętszy Sakrament wystawiony jest tutaj także w niedziele i święta. – Myślę, że ludzi jest zawsze tyle, ile trzeba. To znaczy, że ciągle ktoś jest, bez tłumów. Ta frekwencja specjalnie się nie zmieniła. Ludzie po prostu mogą przyjść, usiąść, popatrzeć na Pana Jezusa, a On popatrzy na nich, i w ten sposób przeżyć czas w samotności – mówi ks. Józef Kusche. W Roku Wiary w kościele trwają także dyżury w konfesjonale. Od poniedziałku do piątku w ciągu dnia można przystąpić do sakramentu pokuty od 10.00 do 12.00 i od 15.00 do 18.00 (w środy do 17.00). Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia adoracji Najświętszego Sakramentu na zakończenie oktawy Bożego Ciała 6 czerwca odbędą się uroczystości dziękczynne, połączone z Mszą św. wieczorną o 18.00.