Pierwszy rok

kc

|

Gość Gliwicki 19/2013

publikacja 09.05.2013 00:00

„W czasie moich młodych lat nigdy bym się z Bytomia nie wyprowadził. Byłem przekonany, że nie ma ładniejszego zakątka na ziemi” – wspomina bp Jan Kopiec w tekście dla czytelników „Życia Bytomskiego”.

Bp Jan Kopiec, Z posługi Słowu. Nauczanie w pierwszym roku pasterzowania w diecezji gliwickiej. Opole 2013 Bp Jan Kopiec, Z posługi Słowu. Nauczanie w pierwszym roku pasterzowania w diecezji gliwickiej. Opole 2013

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w serii pomocy duszpasterskich wydał nauczanie biskupa w pierwszym roku pasterzowania w diecezji gliwickiej. „Z posługi Słowu” to zbiór ponad dwudziestu kazań i homilii, wygłoszonych także poza naszą diecezją, sześć listów i odezw do diecezjan oraz pięć wywiadów dla różnych pism.

W tej ostatniej części znalazł się bardzo osobisty tekst „Wszedłem w świat przez Bytom”, w którym bp Jan Kopiec czytelnikom „Życia Bytomskiego” opowiada o swoim dzieciństwie i młodości spędzonych w tym mieście. Ciepłe wspomnienia o czytaniu bajek, jeździe na rowerze, zwiedzaniu miejscowych kościołów czy udziale w Klubie Literackim spisał Marcin Hałas. I choć bp Jan Kopiec we wstępie do książki wyraża wątpliwość, czy należy swoje wnętrze w ten sposób odsłaniać, czytelnicy tej wątpliwości raczej nie będą podzielać. Dla odbiorców to wielki walor publikacji. „...wejście w szerszy świat zawsze będzie mi się kojarzyło z Bytomiem – miastem, które dało mi odczuć, że mam na ziemi jakiś punkt zaczepienia, jakąś ojczyznę, która jest niemal magicznym punktem wiążącym. Potem, kiedy poszedłem do seminarium, na studia, zawsze mówiłem o Bytomiu z ogromną dumą, bo dla mnie był on wartością, którą zawsze warto było chłonąć i mieć w sobie obecną” – czytamy.