Książka na stulecie

wp

|

Gość Gliwicki 50/2012

publikacja 13.12.2012 00:00

Był wybitnym kapłanem diecezji opolskiej, ale przez całe życie pracował na Górnym Śląsku. Z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Pawła Krafczyka, które przypadało w grudniu ubiegłego roku, ks. inf. Paweł Pyrchała napisał jego biografię.

Książka na stulecie

Zaczęło się przypadkowo. – Zostałem zaproszony do Niemiec, gdzie miałem wygłosić wykład poświęcony ks. Krafczykowi. Zbierając materiały do kilkunastostronicowego referatu, zobaczyłem, z jak wybitnym kapłanem mam do czynienia. Tak zrodził się pomysł napisania książki, która ma ponad 150 stron i już właściwie powinna zostać poszerzona – wyjaśnia ks. inf. P. Pyrchała, autor „Ks. Paweł Krafczyk – Prälat Paul Krafczyk”. Paweł Krafczyk urodził się 26 grudnia 1911 roku w Zębowicach, powiat oleski. Pochodził z wielodzietnej, pobożnej rodziny. – Pisząc książkę, przekonałem się, jak wielki wpływ na powołania ma środowisko rodzinne.

To z pobożnych rodzin wywodzą się pobożni kapłani – powiedział ks. Pyrchała. Studia teologiczne ukończył we Wrocławiu, a w 1938 roku przyjął święcenia kapłańskie. Najpierw został wikarym w bytomskiej parafii św. Jacka, gdzie spędził wojnę i trudne lata powojenne. Od 1952 roku do przejścia na emeryturę w 1989 roku był proboszczem w Bobrku. Ostatnie lata spędził w Niemczech, angażując się w pracę duszpasterską. Zmarł 7 stycznia 2003 roku, uroczystościom przewodniczył bp Jan Wieczorek. Swoje życie opisał we wspomnieniach. – Skorzystałem z nich, ale interesując się jego życiem, odkryłem wiele nieznanych wcześniej faktów, m.in. z archiwów IPN – powiedział ks. Paweł Pyrchała. Z lektury książki wyłania się postać nietuzinkowa – wzorowy pasterz, nieustraszony kapłan i dobry człowiek. Nie dziwi, że dr Justyna Zapotoczna swoje wspomnienia o ks. Krafczyku zatytułowała „Dobrze mieć takiego ojca...”. Promocja książki odbyła się 21 października w Zębowicach, gdzie wielu zna go jeszcze z osobistych spotkań. Parafianie zębowiccy byli mu wdzięczni za kilkutygodniową posługę kapłańską po przejściu frontu, gdy byli pozbawieni duszpasterza. O książkę można pytać w parafii Świętej Rodziny na Bobrku oraz św. Józefa w Zabrzu. Ks. Paweł Pyrchała, „Ks. Paweł Krafczyk – Prälat Paul Krafczyk”, Zabrze 2012, s. 151