Nowa Rada Kapłańska

Ks. Waldemar Packner

publikacja 23.11.2012 20:01

Dekrety nowym członkom Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów Diecezji Gliwickiej wręczył 21 listopada ordynariusz gliwicki bp Jan Kopiec podczas spotkania w gmachu kurii. Kadencja obu gremiów potrwa 5 lat.

Nowa Rada Kapłańska Dekrety nominacyjne nowym członkom wręczył biskup gliwicki Jan Kopiec Ks. Waldemar Packner/GN

Rada Kapłańska to zespół kapłanów, będący jakby senatem biskupa ordynariusza i reprezentującym prezbiterium diecezji. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, aby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego (Kodeks Prawa Kanonicznego 495 § 1).

Rada składa się z kapłanów, którzy wchodzą do niej z racji pełnionego w diecezji urzędu, z wolnej nominacji biskupa ordynariusza oraz z tajnych wyborów wszystkich kapłanów diecezji gliwickiej. W naszej diecezji wybory odbyły się w ubiegłym miesiącu.

Członkowie Rady Kapłańskiej

Z urzędu:

Bp Gerard Kusz

Ks. Robert Chudoba, wikariusz biskupi

Ks. Krzysztof Domoracki, kanclerz kurii diecezjalnej

Ks. Grzegorz Kadzioch, rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu

Ks. Józef Kara, oficjał Sądu Biskupiego w Gliwicach

Ks. Bernard Koj, ekonom diecezjalny

Ks. Krzysztof Konieczny, audytor Sądu Biskupiego w Gliwicach

Ks. Krystian Piechaczek, dyrektor wydziału duszpasterskiego gliwickiej kurii

Z nominacji:

Ks. Franciszek Koenig, szef referatu muzyki kościelnej

Ks. Bernard Plucik, proboszcz parafii katedralnej

Ks. Jan Rosiek, dyrektor Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego w Rudach

Z wyboru:

Ks. Franciszek Balion

Ks. Henryk Bardosz

Ks. Sebastian Bensz

Ks. Bernard Frank

Ks. Arkadiusz Kinel

Ks. Stanisław Knura

O. Rafał Leszek Kogut OFM

Ks. Damian Kominek

Ks. Marian Krojenka

Ks. inf. Konrad Kołodziej

Ks. Zygfryd Pluta

Ks. Artur Pytel

Ks. Krzysztof Śmigiera

Ks. Kazimierz Wolsza

Ks. Antoni Zając

Sekretarzem Rady Kapłańskiej został ks. Krzysztof Śmigiera, proboszcz parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy i jednocześnie dziekan dekanatu Gliwice-Sośnica.

Równocześnie dekretem biskupa ordynariusza zostali powołani nowi konsultorzy diecezji gliwickiej. Kolegium konsultorów posiada szczególne uprawnienia podczas wakatu stolicy biskupiej. Na czele kolegium stoi biskup diecezjalny, który powołuje w sposób nieskrępowany członków kolegium konsultorów spośród członków rady kapłańskiej. Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że konsultorów powinno być nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dwunastu. W czasie zwyczajnej pracy doradczej kolegium konsultorów działa na podstawie statutów własnych rady kapłańskiej diecezji, jednak w czasie wakatu stolicy biskupiej działalność rady kapłańskiej ustaje, a jej funkcje przejmuje kolegium konsultorów. Mandat konsultora nie wygasa w chwili upłynięcia kadencji, lecz trwa do momentu powołania nowego kolegium. Jeżeli w czasie trwania kadencji nastąpi wakat stolicy biskupiej, wówczas nowy biskup diecezji powinien w ciągu roku od objęcia urzędu powołać nowy skład kolegium.

Członkowie Kolegium Konsultorów Diecezji Gliwickiej:

Bp Gerard Kusz

Ks. prał. Franciszek Balion

Ks. Robert Chudoba

Ks. prał. Grzegorz Kadzioch

Ks. Arkadiusz Kinel

Ks. prał. Bernard Koj

Ks. inf. Konrad Kołodziej

Ks. Krzysztof Konieczny

Ks. Bernard Plucik

Ks. Jan Rosiek

Ks. prał. Antoni Zając