Do Rzymu w Roku Wiary

kc

|

Gość Gliwicki 40/2012

publikacja 04.10.2012 00:15

W diecezji gliwickiej rozpoczęły się już przygotowania do tegorocznego Europejskiego Spotkania Młodych w duchu Taizé.

 Modlitwa w gliwickiej katedrze w 2005 roku, po tragicznej śmierci brata Rogera, założyciela wspólnoty ekumenicznej w Taizé Modlitwa w gliwickiej katedrze w 2005 roku, po tragicznej śmierci brata Rogera, założyciela wspólnoty ekumenicznej w Taizé
Klaudia Cwołek

Tym razem odbywać się ono będzie w Rzymie od 28 grudnia do 2 stycznia i będzie zarazem ogólnopolską pielgrzymką młodzieży w Roku Wiary. – Byłoby dobrze, gdyby z każdej parafii pojechała przynajmniej dwuosobowa delegacja. Formuła spotkań jest taka, że na miejsca noclegu wysyłane są grupki 10–12-osobowe różnych narodowości, aby przede wszystkim zaistniał duch wspólnoty. Modlitwy wieczorne odbywać się będą w bazylikach i kościołach rzymskich, a nie, tak jak dotychczas, w halach wystawowych, zaś dzień wypełniać będą spotkania w grupach oraz pielgrzymowanie po Wiecznym Mieście – tłumaczy ks. Artur Pytel, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Utworzono już 4 punkty przygotowań w diecezji: w Gliwicach w parafiach Wszystkich Świętych i Wniebowzięcia NMP przy ul. Kozielskiej, w Zabrzu-Mikulczycach w parafii św. Wawrzyńca oraz w Tarnowskich Górach w parafii MB Królowej Pokoju. W najbliższym czasie mają powstać kolejne, bo każdy wyjeżdżający jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych. ESM organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych ludziach w wieku od 17 do 35 lat. Wyjazd jest wspólny dla całej diecezji z Gliwic. Koszt to 400 zł i 55 euro. W Rzymie przewidziane jest spotkanie z Benedyktem XVI i wspólna modlitwa o pokój na świecie i zaufanie między ludźmi. Wyjątkowym wydarzeniem będzie publiczne wyznanie Credo przez polską młodzież w Bazylice św. Pawła za Murami. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.taize.fr/pl. Na wyjazd w jednym z punktów przygotowań należy zgłosić się najpóźniej 18 listopada.