Została ruina

Rafał Piernikarczyk

|

Gość Gliwicki 32/2012

publikacja 09.08.2012 00:00

Pałac wraz z budynkami gospodarczymi został wzniesiony w 1770 roku dla Hansa Benedikta von Groelinga, nowego właściciela Pniowa, nobilitowanego generała pruskiego.

Z dawnego pałacu w Pniowie niewiele zostało Z dawnego pałacu w Pniowie niewiele zostało
Rałał Piernikarczyk

Budynek wybudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, murowany z cegły, otynkowany, nakryty był dachem mansardowym z lukarnami. Fasady zachowały ślady podziałów pilastrami, gzymsu wieńczącego oraz obramień okiennych. Syn budowniczego pałacu Leopold von Groeling w 1819 roku sprzedał posiadłość. Kolejni właściciele przebudowywali pałac w 1840 i 1880 roku.

Podczas ostatniej przebudowy od północy dołączono do pałacu oficynę. W trakcie działań wojennych budynek został uszkodzony i po wojnie, w czasach PRL nie został już odbudowany. Jedynie Państwowe Gospodarstwo Rolne wykorzystywało budynki gospodarcze. Po 1989 roku PGR został zamknięty i od tego momentu zabudowania niszczeją i są dewastowane. Więcej zdjęć na www.piernikarczyk.net