"Chroń się złego a czyń dobrze"

Wkrótce spotkanie połączone z promocją książki z kazaniami księdza Melchiora Opolskiego z podgliwickich Przyszowic.

Publikację „Ksiądz Melchior Opolski. »Chroń się złego a czyń dobrze«. Kazania proboszcza z Przyszowic (1796/1797)” pod red. Krzysztofa Piotrowskiego pod koniec ubiegłego roku wydało Muzeum w Gliwicach.

23 maja o 17.00 w Willi Caro odbędzie się spotkanie przybliżające postać księdza Opolskiego i promujące książkę. Wezmą w nim udział Krystyna Augustyniak (miłośniczka i propagatorka historii lokalnej), dr Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej) i Zbigniew Gołasz (Muzeum w Gliwicach).

Książka to opracowanie odnalezionego w archiwum parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie rękopisu prawie czterdziestu kazań ks. Melchiora Opolskiego (Oppolsky’ego) z lat 1796/1797. Jest kopalnią wiedzy o obyczajach i postawie religijnej Ślązaków końca XVIII w. i świetnym pomnikiem języka polskiego z pierwszych dekad pruskiego panowania nad regionem. Rękopis kazań odnalazł historyk Muzeum w Gliwicach Zbigniew Gołasz. Nie wiadomo, w jaki sposób trafił on do archiwum parafii w Gliwicach-Ostropie. Ksiądz Melchior Opolski nie był bowiem w żaden sposób z nią związany. Prawdopodobnie manuskrypt znalazł się tam dzięki jakiemuś kapłanowi, który po śmierci proboszcza z Przyszowic zabrał go ze sobą w miejsce swojej posługi. Bo jak wynika z notatek w nim zawartych, kazania te były głoszone również po śmierci ks. Opolskiego.

Książkę można kupić w muzealnej Naszej księgarni, a stacjonarnie w Willi Caro w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a. Fragmenty do posłuchania TU.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..