Żeby dostrzec prawdziwą twarz Stwórcy

Trzeba nam podjąć autentyczną pracę nad uwrażliwieniem sumień; dostrzegania, że jesteśmy jedną wielką rodziną, czyli Kościołem, w którym egzystują zgodnie dobrzy i grzesznicy, bogaci i ubodzy, mocni i złamani na duchu - napisał bp Jan Kopiec w słowie na Wielki Post.

Słowo administratora apostolskiego diecezji gliwickiej na Wielki Post 2023 roku.

Umiłowani!

Okres Wielkiego Postu niezmiennie w życiu wspólnoty kościelnej jest czasem wysiłku duchowego, bez którego niemożliwe staje się nawrócenie na właściwe drogi naszego postępowania. Mają one być zgodne z wymaganiami ukazywanych cierpliwie zasad, by zmierzać konsekwentnie do dojrzałości i uczciwości wobec oczekiwań naszego Zbawiciela. Ten okres stwarza wspaniałą okazję, aby poczuć się zgodną wspólnotą, realizującą zadania, prowadzące nas do oczekiwanego dobra. Nieustannie punktem odniesienia w tym wysiłku ma być dostrzeżone przez nas oblicze Boga, zarówno w Starym Testamencie, jak też na Górze Przemienienia, o której wspomina Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post. Dla nikogo z nas nie ulega wątpliwości, że życie nasze toczy się w atmosferze coraz trudniej pozwalającej dostrzegać prawdziwą twarz Stwórcy, bo sami ją deformujemy w naszym oddziaływaniu społecznym. W tym mieszczą się nasze grzechy i - powiedzmy szczerze - niedojrzałości w wierze. Więc zgodnie z nawoływaniem proroka Joela Kościół w swym nauczaniu zachęca: „Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty, i nawracajcie się do Boga waszego” (Jl 2,13). Sens tego nawoływania ma skierować każdego z nas ku odrzuceniu naszych przyzwyczajeń, uformowanych wyłącznie według naszych ludzkich wzorów.

Trzeba nam podjąć autentyczną pracę nad uwrażliwieniem sumień, dostrzegania, że jesteśmy jedną wielką rodziną, czyli Kościołem, w którym egzystują zgodnie dobrzy i grzesznicy, bogaci i ubodzy, mocni i złamani na duchu. W tym wymiarze często nie stajemy na wysokości oczekiwań, dlatego o Kościele coraz częściej i głośniej mówi się bez szacunku, formułuje się liczne zarzuty o jego niewłaściwym przewodzeniu powierzonej mu wspólnocie ludzi ochrzczonych. A przecież od dwudziestu stuleci przechowuje on i przekazuje kolejnym pokoleniom żywą pamięć o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Bowiem On trwa niezmiennie na czele całej ludzkości i wszystkich bez wyjątku zaprasza do pójścia za Nim, wskazując na drogę coraz doskonalszego zmierzania do celu ostatecznego, co w obecnej chwili dobitnie ukazuje zaproszenie do kroczenia drogą synodalną.

Jakże tę tajemnicę dobitnie ukazuje Papież, jako równoległy wysiłek wybranych uczniów Chrystusa w osobach Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor, by zachwycić nas rąbkiem przemienionego Chrystusa. Bez tego zachwytu, o którym później wyróżnieni apostołowie zaświadczają, nie osiągniemy przemiany ani osobistej, ani wspólnotowej jako pojednana społeczność Kościoła. Z tego względu trzeba nam odkrywać na nowo siłę głosu z nieba: „Jego słuchajcie” (Mt 17,5). Dostrzegamy w tym troskę Najwyższego Pana, byśmy bez przerwy zapoznawali się z Bożymi pouczeniami, pozwalającymi nam odkryć wielkość samego Boga, ujawniającego swoje dary w kierowanym do nas natchnionym słowie. Tylko w ten sposób uczestniczymy w wewnętrznym pokoju, który już uciszył uczniów, gdy schodzili z góry Tabor: „Wstańcie, nie lękajcie się” (Mt 17,6-) - czyli wracajcie do waszego życia, zmierzajcie przez życie drogami, jakie od czasu Bożych objawień pozwalają oczyszczać Kościół Święty z jego błędów oraz słabości.

Umiłowani!

Przed 11 laty rozpoczynałem moją posługę w umiłowanej Diecezji Gliwickiej na 3 tygodnie przed Wielkim Postem roku 2012. W tym momencie przekazuję pasterską troskę o ten Kościół również na początku tegoż pięknego czasu chrześcijańskiej odnowy naszych serc. Jak potrafiłem, głosiłem te prawdy, a dziś z należną czcią, w duchu apostolskiej łączności, przekazuję kontynuowanie tego trudu mojemu następcy Biskupowi Nominatowi Sławomirowi, dla którego wypraszam obfitość darów wiary i miłości na drodze wspierania Ludu Bożego naszej diecezji w wysiłku rozdzierania serc, a nie tylko szat. Niech Pan, który kieruje losami świata i swojego Kościoła, będzie zawsze ku pomocy z nowym Pasterzem i z nami wszystkimi.

Pozostaję we wspólnocie ducha z Wami wszystkimi - Drodzy Współbracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego oraz Drogie Siostry i Drodzy Bracia - u boku nowego Przewodnika dusz naszych w Kościele diecezji gliwickiej.

Gliwice, w Środę Popielcową 22 lutego 2023 r.

† Jan Kopiec

Administrator Apostolski Diecezji Gliwickiej

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..