Region. Rok 2023 w województwie Rokiem Wojciecha Korfantego

Zdecydowali o tym radni sejmiku województwa. 20 kwietnia 2023 r. przypadnie 150. rocznica urodzin Korfantego - wybitnego polityka, patrioty, współtwórcy polskiej niepodległości.

Projekt uchwały w tej sprawie przedłożył na poniedziałkowe obrady sejmiku marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Jak mówił Chełstowski, obchody Roku Korfantego będą swoistą kontynuacją opowieści związanej z obchodzonymi w ostatnich latach setnymi rocznicami powstań śląskich i przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej. - Planujemy już parę wydarzeń związanych z rocznicą urodzin Wojciecha Korfantego, który odegrał znaczącą rolę też w budowaniu szeroko pojętej samorządności ziemi śląskiej. Ta 150. rocznica z pewnością jest ważna, by podjąć szczególne działania na terenie naszego regionu, przypominające historię i działalność tego wybitnego działacza niepodległościowego - zapowiedział marszałek województwa.

"Jego walka o wolność i polskość Śląska rozpoczęła się na początku XX wieku. Swoją działalnością społeczną i publicystyczną Korfanty budził świadomość narodową wszystkich grup społecznych, uczył miłości do Polski i dumy z jej historii. W sposób bezkompromisowy bronił praw ludu polskiego na Górnym Śląsku. Domagał się, na długo przed odzyskaniem niepodległości, powrotu wszystkich ziem zaboru pruskiego do Polski" - wskazano w przedłożonym projekcie. "Wojciech Korfanty przyczynił się w stopniu decydującym do ukształtowania granic II Rzeczypospolitej. W maju 1921. r. proklamował i stanął na czele III powstania śląskiego. Dzięki jego umiejętnościom, talentom politycznym i organizacyjnym 20 czerwca 1922 r. powrócił do Polski bogaty w surowce i uprzemysłowiony teren Górnego Śląska, co miało ogromne znaczenie ekonomiczne dla odrodzonej ojczyzny" - czytamy dalej.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z wcześniejszymi, grudniowymi uchwałami sejmiku, 2023 r. jest też w regionie Rokiem Nauki i Rokiem Józefa Buzka. Rok Nauki ma być przygotowaniem do roli Katowic, które w 2024 r. będą dzierżyły tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Józef Buzek, współtwórca Statutu Organicznego Województwa Śląskiego, będzie kolejną postacią upamiętnioną w związku m.in. z setnymi rocznicami powstań śląskich, a następnie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

« 1 »