Pierwsza poradnia dla młodych pacjentów onkologicznych

Placówka otwarta została w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach z myślą o pacjentach, którzy jako dzieci zachorowali na nowotwór złośliwy.

Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych ma ułatwić dostęp do opieki onkologicznej pacjentom, którzy byli diagnozowani i leczeni w dziecięcych oddziałach, a jak zauważają specjaliści, nie zawsze są płynnie przekazywani do ośrodków dla dorosłych.

Przeznaczona jest dla pacjentów w wieku 18-39 lat. Mogą być kierowani przez lekarzy prowadzących z oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej albo sami zapisać się na wizytę.

Poradnia powstała z inicjatywy dyrektora gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii prof. Krzysztofa Skłodowskiego, który jest konsultantem krajowym w dziedzinie radioterapii onkologicznej, oraz rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tomasza Szczepańskiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz śląskiego konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie.

Poradnia działa w strukturze Zakładu Radioterapii. – Odbywają się w niej wizyty kontrolne, których celem jest monitorowanie stanu zdrowia, m.in. późnych powikłań zastosowanego leczenia onkologicznego, a także profilaktyka nowotworowa. Zajmuje się tym zespół, w którego skład wchodzą: onkolodzy kliniczni i radioterapeuci, hematolodzy, endokrynolodzy, kardiolodzy, neurolog, ginekolog, laryngolog, okulista, neurologopeda i psycholog – wyjaśnia lek. med. Katarzyna Drosik-Rutowicz z I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii NIO w Gliwicach.

Zwraca uwagę, że nowotwory złośliwe u młodzieży i młodych dorosłych są coraz częściej uznawane za odrębne jednostki chorobowe ze względu na specyficzne cechy obserwowane w tej grupie wiekowej, odróżniające je zarówno od typowych nowotworów pediatrycznych, jak i postaci stwierdzanych u dorosłych.

W razie konieczności kontynuacji leczenia onkologicznego lub rozpoznania progresji choroby, pacjent leczony jest w Zakładzie Radioterapii lub w odpowiedniej klinice narządowej Narodowego Instytutu Onkologii.

Termin wizyty trzeba uzgodnić telefonicznie z koordynator Agnieszką Szczyrbą (tel. 784 981 893, od poniedziałku do piątku w godzi. 8.00–14.30). W sytuacji, gdy pacjent jest przekazywany przez ośrodek pediatryczny, konieczne jest ustalenie pierwszej wizyty co najmniej miesiąc przed ukończeniem przez niego 18. roku życia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..