Nowy numer 49/2022 Archiwum

Jak trzymać z Kościołem dziś?

O różnych odpowiedziach na kryzys, wierności w trudnościach oraz ignacjańskich inspiracjach dla współczesności mówi o. Mieczysław Kożuch, jezuita.

Na czym te reguły polegają?

By trzymać z kimś, trzeba mu ufać. A zaufanie łączy się z napotykaniem wielu trudności i wtedy jest próba tego zaufania. Jeśli się żyje w miłości, to miłość umacnia zaufanie, a nie wypycha człowieka z tej relacji, w tym wypadku poza struktury Kościoła. Jeżeli kochamy naprawdę, to także wtedy, gdy przyjdzie iść pod górkę. Ignacy znał dobrze blaski i cienie ówczesnego Kościoła, ale ufał, że każdy ma możliwość nawrócenia, a Jezus nie opuszcza swojej Oblubienicy i to jest fundament, a nie ludzkie postawy. Kościół hierarchiczny jest naszą matką, kieruje nim Duch Święty. Trzeba mu być nie tylko posłusznym, ale także go kochać, choć nieraz ta miłość jest trudna, bardzo boli i kosztuje.

Jak te założenia Ignacy przekładał na praktykę?

Jego mądrością było dążenie do zachowania równowagi pomiędzy wymiarem hierarchicznym a charyzmatycznym. Zawsze szukał jedności Kościoła i pragnął jedności pomiędzy ludźmi. Jedność oznaczała wierność Bogu i ludziom. Dla niego liczyła się miłość, która była służbą, ale podkreślał też, jak ważna jest bojaźń Boga, bo człowiek jest słaby i grzeszy. Znał to z własnego doświadczenia, wiedział, co to jest trud nawrócenia. Dlatego tak bardzo podkreślał szacunek do Boga i Jego Kościoła, który jest święty, bo jest Ciałem Mistycznym Chrystusa, choć jest też rządzony i tworzony przez nas, biednych ludzi. Szacunek i bojaźń Boga – życie takimi wartościami ma głęboki sens. Zachęcam do zapoznania się z 18 „Regułami o trzymaniu z Kościołem”, ale nie w oderwaniu od ducha Ćwiczeń, bo wtedy łatwo je wypaczyć. Jest tam m.in. wskazówka, jak pożyteczną rzeczą może być, jeżeli rozmawia się o złych obyczajach, ale nie ze wszystkimi, ale z tymi, którzy mogą temu zaradzić. To bardzo ważne, bo zgody na zło i krzywdę nigdy nie powinno być. A „Ćwiczenia Duchowne” św. Ignacego, praktykowane przez pokolenia wiernych, są najlepszą szkołą formowania serca człowieka, by kochał, służył i budował Kościół, także wobec ludzkiej biedy i ułomności.

Rozmawiamy obok sanktuarium MB Dobrej Drogi. Jak zaczęła się wielka miłość Ignacego do Maryi?

Ignacy zaraz po nawróceniu udał się do benedyktyńskiego klasztoru Santa Maria de Montserrat w Katalonii i przed ołtarzem Najświętszej Maryi Panny złożył swoją broń rycerza. Tam też miał ważne doświadczenia duchowe, a wkrótce potem w pobliskiej Manresie zaczął spisywać notatki, które stały się podstawą „Ćwiczeń Duchownych”. Wiele napisano, że centralne momenty w przeżywaniu Ćwiczeń zawsze są jakoś połączone z obecnością Matki Bożej. Ona w nich wstawia się za odprawiającym rekolekcje, wyprasza pomoc i obronę, wlewa nadzieję, a także eksponuje wymiar uczuciowy, tak bardzo potrzebny w odprawieniu tych rekolekcji. Pierwszy kościół, jaki otrzymał Ignacy w Rzymie pod opiekę, to był kościół maryjny, gdzie do dziś można podziwiać obraz Madonny della Strada, Madonny Drogi – dodajmy – dobrej drogi. To wezwanie opatrznościowo współbrzmi z nazwą naszego gliwickiego sanktuarium. Tam, w Rzymie, Towarzystwo Jezusowe miało pierwszą kurię generalną i tam Ignacy zmarł. Nasz święty jest bardzo maryjny, a zarazem, ponieważ bardzo maryjny, głęboko chrystocentryczny i pełen dynamizmu, rozmachu w głoszeniu Ewangelii. Taki pozostaje dla nas inspiracją i wzorem. •

Mieczysław Kożuch SJ

Urodził się w 1948 roku w Warze na Podkarpaciu. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1963 roku w Starej Wsi i tam w 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował filozofię w Krakowie, teologię w Paryżu i psychologię w Rzymie. Doktorat z filozofii obronił na Akademii Ignatianum w Krakowie. Był prowincjałem Prowincji Polski Południowej TJ (1990-1996), pełnił m.in. funkcję ojca duchownego w seminarium jezuitów w Krakowie i wykładowcy psychologii, magistra nowicjatu i rektora kolegium w Starej Wsi. Od 2012 roku jest duszpasterzem w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach. Autor książek i artykułów, m.in. „Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu”, „Jak radzić sobie z lękiem?”, „Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych?”, „Jak korzystać z kierownictwa duchowego?”.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy