Pławniowice. Kończy się spotkanie grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec

Uczestnicy obrad omówili ważne dla obu stron kwestie. Odwiedzili też sanktuarium św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu.

Spotkanie członków Komisji Wspólnej Episkopatów Polski i Niemiec rozpoczęło się we wtorek. Jego uczestnicy goszczą tym razem w diecezji gliwickiej. Obrady odbywają się Ośrodku Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Gliwickiej w Pławniowicach.

To pierwsze po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią spotkanie grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec.

Uczestniczyli w nim bp Bertram Maier z Augsburga, bp Wolfgang Ipold z Görlitz, a także dr Ulrich Pönner, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Niemiec, dr Jörg Lüer, szef komisji Justitia et Pax, a także metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, biskup gliwicki Jan Kopiec, który jest przewodniczącym Zespołu KEP ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński oraz ks. prał. Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Pławniowice. Kończy się spotkanie grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec   W Ośrodku Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Gliwickiej w Pławniowicach. Archiwum ośrodka

Obrady koncentrowały się na istotnych dla obu episkopatów sprawach. Ze strony polskiej były to m.in. kwestia relacji media-Kościół, podsumowanie wizyty ad limina Apostolorum, toczący się właśnie proces synodalny oraz kwestie dotyczące wojny w Ukrainie i pomocy uchodźcom. Podejmowano też zagadnienia związane z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, powołaniami kapłańskimi i wyzwaniami duszpasterskimi dotyczącymi ludzi młodych.

Natomiast strona niemiecka przedstawiła sytuację Kościoła po pandemii i problemy związane z łączeniem seminariów w związku ze spadkiem powołań. Rozmawiano też o zaplanowanej na listopad br. wizycie ad limina Apostolorum. Obrady członków grupy kontaktowej dotyczyły też kwestii ekologii z perspektywy katolickiej, dialogu ekumenicznego oraz dialogu społecznego w nowej sytuacji geopolitycznej spowodowanej wojną w Ukrainie. 

Wczoraj uczestnicy spotkania odwiedzili Muzeum Pro Memoria Edith Stein oraz sanktuarium św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu, gdzie odprawili Mszę św. W tym roku przypada 100. rocznica chrztu i 80. rocznica śmierci Edyty Stein, patronki Europy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..