Samorządy przygotowują propozycje do rozmów "okrągłego stołu"

Śląscy samorządowcy i przedstawiciele samorządu gospodarczego przedstawili dziś listę tematów, o których chcą rozmawiać z rządem i ekspertami.

Dyskusja będzie się toczyć w ramach "okrągłego stołu" poświęconego transformacji energetycznej.

W najbliższym czasie samorządy uszczegółowią swoje postulaty i propozycje. W poniedziałek zarządy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej we wspólnym stanowisku zaapelowały do premiera o zwołanie takiego "śląskiego okrągłego stołu".

Samorządowcy ocenili, że umowa społeczna poświęcona wygaszaniu kopalń nie powinna opierać się wyłącznie na dyskutowanym obecnie porozumieniu rządu z górniczymi związkami.

Dzisiaj przedstawiciele gmin górniczych i samorządu gospodarczego (oprócz sygnatariuszy stanowiska - także Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) spotkali się z wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem, przedstawiając listę tematów do przedyskutowania w ramach "okrągłego stołu".

Wkrótce samorządy przekażą stronie rządowej propozycje zagadnień, z propozycjami rozwiązań, które, ich zdaniem, powinny być przedmiotem rozmów i szerszej umowy społecznej.

- Problemy, na które zwracamy uwagę, dotyczą wielu zasadniczych zagadnień związanych m.in. z gospodarką, ekonomią, środowiskiem czy aspektami społecznymi. Te kwestie powinny być przedmiotem szerokiej umowy społecznej, wypracowanej w ramach śląskiego okrągłego stołu - wyjaśniła po spotkaniu przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.

Wśród nich znalazły się m.in. kwestie likwidacji szkód górniczych, zabezpieczenia terenów pod ziemią i na powierzchni, likwidacji zwałów czy zagospodarowywania hałd i odpadów. Inne tematy dotyczą np. szczegółowego wskazania liczby miejsc pracy traconych w poszczególnych kopalniach w kolejnych latach oraz określenia strategicznych inwestycji, dających gwarancję zatrudnienia górnikom.

Samorządy postulują też uproszczenie ścieżki realizacji inwestycji, głównie w zakresie planistycznym, oraz oczekują wskazania mechanizmu podziału środków dla poszczególnych gmin górniczych (niezależnie, czy kopalnie na ich terenie były, są, czy będą zamykane) oraz dla tych gmin, pod którymi prowadzono wydobycie węgla, choć nie było tam siedziby kopalni.

Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na problem rekompensaty dla gmin za utracone dochody z PIT i CIT oraz na konieczność opracowania mechanizmu przekazywania pogórniczego majątku gminom lub wnoszenia go do nowo powstających firm.

Inny postulat dotyczył ukonkretnienia planów związanych z inwestycjami zapewniającymi dostawy energii (w miejsce źródeł węglowych) oraz wsparcia transformacji firm i instytucji działających w otoczeniu górnictwa.

- To otwarta lista zagadnień, w ramach których chcemy poszukiwać w pierwszej kolejności rozwiązań systemowych. Ich podbudową powinny być odpowiednie przepisy prawa i zagwarantowane fundusze - zaznaczył prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski.

Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika Piotr Kuczera podkreślił, że do "okrągłego stołu" jego inicjatorzy zapraszają nie tylko przedstawicieli rządu i władz woj. śląskiego, ale także środowiska naukowe, eksperckie i pozarządowe.

W swoim poniedziałkowym stanowisku samorządowcy i przedstawiciele GIPH ocenili m.in. iż od zapadających aktualnie decyzji zależała będzie przyszłość Śląska w kolejnych dekadach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..