Bp Kopiec: Potrzeba odnowionego spojrzenia na każdego z nas

Biskup gliwicki w liście pasterskim na tegoroczny Adwent apeluje o podjęcie wysiłku "nawrócenia na właściwą drogę".

"Dawno udziałem naszego polskiego społeczeństwa nie były tak głębokie podziały między nami oraz burzenie wspaniałego dziedzictwa, wypracowywanego przez wieki i ostatnie dziesięciolecia, jak obecnie. W obliczu tego niezrozumiałego zachowania wielu z nas zadajemy sobie pytanie: mało nasz naród przeżywał różnych nieszczęść, że teraz sami się dzielimy, kłócimy, obrzucamy wulgarnym językiem, nie pomijając niszczenia mienia społecznego, dewastacji kościołów i dokonującej się profanacji miejsc i znaków świętych dla nas? Nie żal nam dorobku tylu pokoleń, które wskazywały na nieprzemijającą wartość tego, co szlachetne, zdolne pochylać się z czułością nad każdym człowiekiem - od nienarodzonego dziecka do kończącego swe życie zmęczonego i bardzo dojrzałego starca?" - pisze biskup gliwicki w liście pasterskim na tegoroczny Adwent.

Cały list na następnej str. 2.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..