Krew ozdrowieńców ratuje życie chorym na COVID-19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje do ozdrowieńców o oddawania osocza. Gdzie i jak można oddać krew?

Dlaczego osocze ozdrowieńców jest tak potrzebne?
Osocze krwi ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które - zdaniem naukowców - są skutecznym klinicznie oraz bezpiecznym sposobem leczenia chorych na COVID-19 z objawami zarażenia zagrażającymi życiu. Zawarte w osoczu ozdrowieńca przeciwciała specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2, które reagują na koronawirusa, neutralizują go w organizmie osoby z aktywnym zakażeniem.

Jak pobierane jest osocze?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której z pobranej krwi żylnej oddzielane jest osocze, a pozostałe elementy krwi (płytki krwi, czerwone i białe krwinki) są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły w tzw. cyklach. Jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza. Zabieg może być powtarzany nawet trzy razy w tygodniowych odstępach – decydują o tym lekarz oraz dawca. Procedura trwa zazwyczaj ok. 30-40 min.

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów i dzielone na dawki. Jedna porcja, czyli ok. 200 ml - stanowi jedną jednostkę osocza, co daje jedną dawkę leku dla chorych na COVID-19. To oznacza, że jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze (3 x 600 ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku na COVID-19 (9 x 200 ml). Chorzy na COVID-19 otrzymują w celu leczenia od 200 do 400 ml osocza ozdrowieńca.

Czy procedura pobrania osocza jest bezpieczna?
Zabieg odbywa się w asyście fachowego personelu z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Dodatkowo, cała czynność odbywa się zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego. Osoby zakwalifikowane do oddania osocza (metodą plazmaferezy) mogą również oddać krew - wówczas zostanie uzyskana: jedna jednostka osocza dla chorych na COVID-19 oraz jedna jednostka koncentratu czerwonych krwinek przeznaczona do leczenia innych chorych.

Kto może oddać osocze?
Dawcami osocza mogą zostać wszystkie osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki: upłynęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z COVID-19; wiek 18-65 lat; nie chorują przewlekle; osoby, które otrzymały transfuzję składników krwi oraz osoby po ciąży wymagają dodatkowych czynności w ramach kwalifikacji do oddania osocza - informacji w tym zakresie udziela wyznaczony lekarz w centrum krwiodawstwa. Dawcy nie mają obowiązku wykonywania żadnych badań we własnym zakresie.

Gdzie oddać osocze?
Ozdrowieńcy, którzy spełniają powyższe kryteria i chcą oddać osocze, proszeni są o kontakt telefoniczny, co pozwoli dokonać wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania:

tel. kom.: 726 227 229
tel. kom.: 607 619 718
tel. kom.: 607 678 519
tel.: 32 208 74 19

Więcej informacji: www.rckik-katowice.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..