Największe śląskie uczelnie wyższe przygotowują się do kontynuowania zdalnych zajęć

Od nowego roku akademickiego studenci mogą tylko częściowo wrócić do nauki w murach uczelni.

Władze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jednej z największych uczelni w regionie, poinformowały, że większość zajęć w nowym roku akademickim będzie prowadzona zdalnie.

- Z uwagi na fakt, iż trwa pandemia i sytuacja epidemiologiczna jest cały czas potencjalnie niebezpieczna, a dodatkowo obowiązują nas w dalszym ciągu rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie do prowadzenia zajęć kontaktowych, zakładamy, że większość zajęć w zbliżającym się semestrze prowadzona będzie zdalnie, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zapowiedział rektor-elekt prof. Ryszard Koziołek.

Oznacza to, że wszystkie wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe będą realizowane w sposób zdalny. Taka forma zalecana jest również dla takich zajęć jak ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria czy zajęcia tutoringowe, choć z pewnymi wyjątkami. Z kolei laboratoria, ćwiczenia terenowe, praktyki i warsztaty będą mogły odbywać się w formie kontaktowej.

Władze uczelni mają świadomość, że te ograniczenia dotkną szczególnie studentów pierwszego roku. - Aby zapewnić im choć w części rzeczywistą obecność w Uniwersytecie, poznanie środowiska akademickiego oraz integrację z nowymi koleżankami i kolegami, zakładamy, że na każdym kierunku studiów część zajęć będzie prowadzona w formie kontaktowej, nawet jeżeli wszystkie moduły można zrealizować w formie zdalnej - poinformował prof. Ryszard Koziołek.

Z kolei jedyna w woj. śląskim uczelnia ze statusem uczelni badawczej - Politechnika Śląska w Gliwicach - planuje w nowym roku akademickim kształcić w trybie "mieszanym", gdzie część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Jak podała gliwicka politechnika, taki tryb jest "najbardziej prawdopodobny" i "rekomendowany", choć ostateczny przebieg kształcenia zależy od sytuacji epidemicznej. Zaleca się, aby w miarę możliwości i sytuacji epidemicznej co najmniej połowa zajęć laboratoryjnych i projektowych odbywała się w sposób zdalny, a studenci przychodzili tylko na zajęcia już wcześniej omówione, przygotowane i tylko takie, których absolutnie nie da się przeprowadzić zdalnie.

Zajęcia niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej, z zastosowaniem procedur sanitarnych minimalizujących ryzyko zakażania się uczestników.

Również tam w celu zaznajomienia studentów pierwszego roku ze specyfiką studiowania na uczelni oraz wzajemnego poznania się i poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty, wybrane zajęcia będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej.

W razie zwiększenia obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych możliwy jest powrót do stanu z okresu pomiędzy 12 marca a 25 maja 2020 r., z kształceniem prowadzonym wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..