Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Politechnika Śląska pomoże kształcić mechaników lotnictwa

Politechnika Śląska w Gliwicach obejmie patronatem gliwickie technikum kształcące w zawodzie technika mechanika lotniczego.

Uczelnia już wcześniej współpracowała ze szkołą, ale teraz zawrze z nią formalną umowę patronacką. Jak przekazał PAP Marek Jarzębowski z gliwickiego magistratu, kształcenie w zawodzie technika mechanika lotniczego rozpoczęto w podlegającym miastu Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach w roku szkolnym 2009/2010. Strategicznym partnerem szkoły został wtedy Aeroklub Gliwicki, który udostępnił bazę dla zajęć praktycznych.

Od tamtego czasu szkoła podjęła współpracę z różnymi podmiotami branży lotniczej, a także sama kupiła samolot. Uczniowie zaczęli zdobywać doświadczenie praktyczne m.in. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Lotniczych w Dęblinie oraz firmach zajmujących się obsługą naziemną i techniczną, jak Linetech, LS Technics czy LOT Aircraft Maintenance Services.

Ważna dla szkoły i uczniów jest jednak możliwość realizacji programu honorowanego w całej Unii Europejskiej. Taką możliwość zapewnia m.in. Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej, prowadzący szkolenia i egzaminy w zakresie niektórych certyfikowanych umiejętności, pozwalających uzyskać licencję mechanika lotnictwa.

Pierwszą formalną współpracę technikum i uczelnia podjęły w 2015 r., kiedy zawarto porozumienie z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Umowa patronacka, która zostanie zawarta w najbliższy piątek, będzie dotyczyła współpracy w  przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu technik mechanik lotniczy. Zadanie to będzie koordynowała Katedra Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechnik Śląskiej.

Jednostka ta ma wspierać szkołę poprzez: prowadzenie zajęć praktycznych na terenie hangaru Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego uczelni na gliwickim lotnisku, organizację spotkań szkoleniowych, udostępnianie laboratoriów, pomocy naukowych, podręczników, schematów, a także realizację zajęć i egzaminów w ramach programu PART (dokument potwierdzający posiadanie wiedzy oraz doświadczenia wymaganego poprzez przepisy europejskie).

Politechnika Śląska rozwija już kształcenie kadr dla branży lotniczej. Obok kształcenia projektantów lotniczych, przyszłych mechaników obsługi czy kontrolerów ruchu (w ramach kształcenia w zakresie nawigacji lotniczej) uczelnia uruchomiła Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO POLSL. Będzie on kształcił pilotów samolotów liniowych w oparciu m.in. o rozbudowane właśnie gliwickie lotnisko.

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowej Wschodniej, działające jako pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jest wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (spółki zarządzającej Katowice Airport), gliwickiej uczelni i Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy