Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

W leśnym zakątku

Opiekun Jezusa patronuje najstarszej parafii w Kaletach od 1900 roku. Dziś czuwa nad metamorfozą miasta, którego przemysłowy charakter odszedł już do przeszłości.

Początki osadnictwa na terenie dzisiejszych Kalet wiążą się z powstaniem przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku. Miasto rozciąga się w dolinie rzeki Mała Panew i obejmuje kilka dzielnic: Drutarnię i Miotek (obecnie odrębne parafie), Jędrysek, Kuczów, Mokrus, Truszczycę, Zieloną i Lubocz. Pierwsza informacja o kuźnicy – ognisku dymarskim na tym terenie – pochodzi z 1365 roku. Miejscowość Jędrysek na południowym brzegu rzeki wzmiankowana jest w 1505 r. jako osada hutnicza. Pod koniec XVIII w. przybył w te rejony przemysłowiec Jan Koulhaas, który kupił miejscową kuźnicę i w 1789 r. na tzw. Pustkowiu Lubszeckim założył fabrykę pilników, sztućców i guzików. W latach 80. XIX w. hrabia Guido Henckel von Donnersmarck po odkupieniu zakładu i pobliskiego tartaku uruchomił tu Fabrykę Celulozy i Papieru, z której Kalety słynęły w ubiegłym stuleciu.

Początki parafii

Do 1896 r. mieszkańcy tych terenów należeli do parafii w Żyglinie. Ponieważ dzięki możliwości pracy w fabryce było ich coraz więcej, w latach 90. XIX w. ks. Karol Klose rozpoczął starania o utworzenie nowej parafii w Jędrysku. 13 listopada 1896 r. Królewska Rejencja w Opolu wydała zezwolenie. Parafię św. Józefa erygował 20 listopada 1896 r. kard. Georg Kopp z Wrocławia. Autorem projektu okazałej świątyni został architekt Otto Kotzulla z Tarnowskich Gór. Pracami budowlanymi kierował Albert Felix. Kamień węgielny pod kościół wmurowano 29 maja 1899 roku. Budowa trwała nieco ponad rok: nowy kościół poświęcono 16 sierpnia 1900 roku. Do tego czasu nabożeństwa odprawiano w kaplicy na plebanii.

Pierwsze stulecie

Kolejny proboszcz, ks. Paweł Rogowski, wyposażył świątynię w ołtarze i sprzęt liturgiczny. Przebudował też plebanię, adaptując ją dla potrzeb organizacji i stowarzyszeń religijnych działających w Kaletach. W 1925 r. do parafii przyłączono wiernych z osady Mikołeska. Ogólny wzrost liczby parafian stał się powodem rozbudowy kościoła w 1950 roku. W 1968 r. budynek przeszedł kolejną transformację, której wynikiem były zmiany w prezbiterium. Ponownego poświęcenia kościoła dokonano 19 maja 1975 roku. Z początkiem XXI w. rozpoczęto dalsze remonty. Odnowiono pokrycie dachu prezbiterium, zmodernizowano oświetlenie. Podczas malowania wnętrza przywrócono oryginalny wygląd drewnianego stropu. Odsłonięto malowidła św. Jacka i św. Jadwigi Śląskiej na ścianach prezbiterium. Wykonano nowe ołtarze: główny i boczne, ambonę i chrzcielnicę. Autorem aranżacji i wyposażenia prezbiterium jest architekt Henryk Dragon z Kalet. Ołtarz posoborowy poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek 30 października 2005 roku.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy