Nowy człowiek, nowa wspólnota

Rozmowa z s. Eleonorą Dzimierą o pielgrzymce do sanktuarium szensztackiego w Zabrzu, która odbędzie się 1 maja.

Mira Fiutak: W tym roku pielgrzymka szensztacka do sanktuarium w Rokitnicy pójdzie po raz piąty. Jak to się stało, że Siostra zainicjowała to pielgrzymowanie?

S. Eleonora Dzimiera: W diecezjach, gdzie znajdują się centra szensztackie, istnieje tradycja pielgrzymowania na rozpoczęcie maja do naszych sanktuariów. Pięć lat temu zaproponowałam, byśmy i w naszej diecezji gliwickiej rozpoczęli maj, miesiąc poświęcony w szczególny sposób Maryi, właśnie pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Zabrzu--Rokitnicy. Rodziny, matki oraz młodzi należący do ruchu szensztackiego chętnie podjęli tę inicjatywę. Trasę, możliwą do pokonania w ciągu trzech, czterech godzin, wyznaczyli Karina i Piotr Frankowscy, a ówcześni animatorzy Irena i Joachim Szczeponikowie załatwili wszystkie potrzebne formalności. Naszą pielgrzymkę 1 maja rozpoczynamy Mszą świętą o 9.00 w kościele w Gliwicach-Żernikach, po której ksiądz proboszcz odmawia modlitwy, prosząc dla nas o błogosławieństwo na czas drogi. W Rokitnicy witają nas Alicja Kobyłka, przełożona Instytutu Pań Szensztatu, oraz ksiądz proboszcz miejscowej parafii.

Pielgrzymują całe rodziny. Zapewne trzeba było wyznaczyć trasę w ten sposób, żeby mogły pokonać ją również dzieci?

Tak. Trasa jest bezpieczna. Nie idziemy główną drogą, mały odcinek prowadzi przez las. Do pokonania jest około 12 kilometrów i jest to trochę wymagające, ale dzieci sobie radzą. Po drodze, w Grzybowicach, czeka nas niespodzianka. Teraz już oczekiwana, bo co roku pani Margota, która prowadzi tam ciastkarnię, częstuje nas słodyczami i owocami. Tam robimy sobie krótki przystanek.

Kto idzie w waszej pielgrzymce? Czy tylko osoby związane z Ruchem Szensztackim?

Nie tylko, bo staramy się z informacją dotrzeć do różnych parafii. Nasza pielgrzymka nie jest bardzo liczna. Zwykle idzie około 80 osób, z czego jedna czwarta jest spoza naszego ruchu. Również w tym roku zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich chętnych do wspólnego pielgrzymowania.

Jak przeżywa się taki czas i modlitwę w drodze?

To jest nasze świadectwo wiary dla tych, których spotykamy. W drodze śpiewamy, jest konferencja, modlitwa różańcowa z rozważaniami, w którą każdy może włączyć się ze swoimi intencjami, bo ludzie niosą ze sobą wiele próśb. Chcemy wzajemnie poznawać się i tworzyć w drodze wspólnotę. A w kontakcie z Panem Bogiem i drugim człowiekiem na pewno pomaga otaczająca przyroda.

W drodze głosi Siostra konferencje. Jakie tematy są podejmowane?

Nie zawsze to jestem ja. Podczas jednej z pielgrzymek konferencję głosił ks. Janusz Czenczek, który jest sympatykiem naszego ruchu, a w zeszłym roku Barbara Chmielewska z Instytutu Pań Szensztatu. Zwykle nawiązujemy w konferencjach do tematu danego roku w Kościele czy też prądów duchowych w naszym ruchu. Podczas pierwszej pielgrzymki mówiliśmy o „Praktycznej wierze w Bożą opatrzność”, w Roku Miłosierdzia dotykaliśmy tematyki miłosierdzia. W czasie ubiegłorocznej pielgrzymki mieliśmy okazję spotkać się z Margaret i Michaelem Fenelonami ze Stanów Zjednoczonych, należącymi do Szensztackiego Instytutu Rodzin, którzy jako dzieci poznali osobiście o. Kentenicha. Ich świadectwo było dla wszystkich uczestników wielkim ubogaceniem duchowym. Obecnie w Ruchu Szensztackim przeżywamy Rok Ojca Kentenicha, dlatego tematem konferencji będzie „Maryja w życiu ojca Kentenicha”. Chcemy ofiarować to pielgrzymowanie w intencji jego rychłej beatyfikacji. Dokładnie 15 września będziemy obchodzić 50. rocznicę jego śmierci.

Co dla Siostry jest szczególnie ważne w duchowości waszego założyciela?

Charyzmat pozostawiony przez o. Józefa Kentenicha wyraża się w powołaniu do wychowania nowego człowieka w nowej wspólnocie, który z wewnętrzną wolnością i wielkoduszną miłością odkrywa i realizuje apostolskie zadanie we współczesnym świecie. Założyciel prowadził nas do głębokiej relacji z Maryją. W przymierzu miłości oddajemy Jej siebie i całe swoje życie. Zjednoczeni z Nią, chcemy stawać się nowymi ludźmi, żyjącymi mocą miłości.

Piesza pielgrzymka z parafii św. Jana Chrzciciela w Gliwicach-Żernikach do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Zabrzu-Rokitnicy odbędzie się 1 maja. Rozpoczęcie o 9.00 Mszą św., ok. 14.00 powitanie w sanktuarium, tam akt zawierzenia i nabożeństwo majowe.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..