Zmarł ks. prof. Józef Herbut

Długoletni wykładowca KUL, WSD w Nysie i WT UO odszedł do wieczności 8 marca w wieku 84 lat.

Eksportacja nastąpi w niedzielę 11 marca o godz. 16.00 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Nysie.

Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w poniedziałek 12 marca o godz. 11.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie. Ciało kapłana spocznie na cmentarzu komunalnym w Nysie.

Ks. prof. Józef Herbut urodził się 1 listopada 1933 r. w Baryszu (pow. Buczacz w woj. tarnopolskim na Podolu), w rodzinie rolniczej Ignacego i Marceli zd. Laszkiewicz.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. wraz z całą rodziną został przesiedlony do Krzywiczyn w pow. Kluczbork, gdzie rodzice otrzymali niewielkie gospodarstwo rolne. Tam ukończył szkołę podstawową, potem gimnazjum i liceum w Kluczborku, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1952 r. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu.

Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 r. w Opolu z rąk bp. Franciszka Jopa. Bezpośrednio po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1957-1960), gdzie zrobił magisterium i doktorat. Od 1962 roku został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, a od 1976 roku prowadził wykłady na Wydziale Filozofii KUL. W 1976 roku uzyskał habilitację, w 1987 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 roku profesorem zwyczajnym.

W latach 1974-1996 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Wykładowców Filozofii w Uczelniach Kościelnych w Polsce, był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL (od 1990 roku członkiem zarządu), Europejskiego Stowarzyszenia Etyków Societas Ethica i Lubelskiego Towarzystwa Filozoficznego. Należał do Redakcji Zeszytów Naukowych KUL, Senackiej Komisji do spraw Wydawnictw KUL oraz do Redakcji Encyklopedii Katolickiej KUL.

W 1992 r. objął kierownictwo Katedry Metodologii Filozofii na Wydziale Filozofii KUL jako profesor zwyczajny, a po utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego w 1994 r. został kierownikiem Katedry Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii na Wydziale Teologicznym tego uniwersytetu.

W 2007 roku zakończył działalność dydaktyczną. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Nysie. W 2004 roku został wyróżniony papieskim tytułem kapelana Jego Świątobliwości. W 2005 roku otrzymał również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł do Pana po długiej chorobie 8 marca 2018 r. w wieku 84 lat.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..