Nowy numer 08/2024 Archiwum

Zmarł ks. Hubert Dobiosch

Był z obecnej diec. gliwickiej, posługiwał w diecezji opolskiej, później za granicą. W sobotę, 27 maja odszedł do Domu Ojca.

Ks. prof. Hubert Dobiosch (Dobiosz) urodził się 14 czerwca 1933 r., w Górkach Śląskich, jako piąte dziecko Stefanii i Wilhelma. Miejscowość ta wówczas była częścią parafii Matki Boskiej Różańcowej w Nędzy (obecnie diec. gliwicka). Uczęszczał do szkoły podstawowej (najpierw niemieckiej, po wojnie zaś polskiej) w Górkach, na kurs przygotowawczy do Liceum Pedagogicznego w Krowiarkach, do Gimnazjum im. Kasprowicza w Raciborzu a po podjęciu decyzji o zostaniu kapłanem w latach 1950-1956 skończył niższe i wyższe seminarium w Nysie i Opolu. Potem podjął studia na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu a potem studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zarówno pracę magisterską jak i rozprawę doktorską poświęcił Sakramentowi Pokuty. W 1981 roku otworzył przewód habilitacyjny na Uniwersytecie w Augsburgu.

Na kapłana został wyświęcony 23 czerwca 1957 roku w katedrze opolskiej przez bp. Franciszka Jopa. Posługiwał m.in. jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach (1957-61), par. Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu (1961-66), krótko w par. św. Bartłomieja w Łanach, w parafii pw. NSPJ w Nieznaszynie i Przewozie (1966-1969) a później, do wyjazdu za granicę był proboszczem w par. pw. Ducha Św. w Ostrożnicy.

Od roku 1977 był profesorem liturgiki w WSD w Nysie. W 1980 r. otrzymał nominację na dziekana honorowego, powołano go także na członka Diecezjalnej Komisji Liturgicznej.

W 1981 r. wyjechał z Opolszczyzny na Zachód, rozpoczął stałą pracę duszpasterską w diecezji Augsburg (Niemcy), zostając proboszczem par. św. Xystusa w Weisingen i administratorem par. św. Marcina w Holzheim.  Od 1982 r. był też wykładowcą na Uniwersytecie w Augsburgu, rok później został też asystentem na Uniwersytecie w Bambergu. W 1985 r. został naukowym doradcą w grupie roboczej "Parafia i liturgia". Od 1991 r. był profesorem teologii moralnej w Chur w Szwajcarii, potem proboszczem w Holzheim-Weisingen w Niemczech, a w 1994 roku prorektorem tej uczelni.

- W Ostrożnicy przygotowywaliśmy się już na jego jubileusz 60. lat kapłaństwa, który miał obchodzić 25. czerwca tego roku. Jeszcze w czwartek rozmawiał przez telefon z proboszczem i cieszył się z zbliżającej się uroczystości, którą miał obchodzić właśnie u nas - mówi, wspominając dawnego proboszcza Sabina Świentek z Ostrożnicy.

Ta  parafia była ostatnią przed wyjazdem za granicę. Jednak nawet będąc w innym kraju utrzymywał kontakt z parafiami, z którymi był wcześniej związany, przyjeżdżał na jubileusze.

Zmarł w Niemczech, gdzie przebywał na emeryturze. Jego pogrzeb odbędzie się w rodzinnej parafii Dobrego Pasterza w Górkach Śląskich. Eksportacja w czwartek 8 czerwca - Msza św. o godz. 20:00. Pogrzeb w piątek 9 czerwca o godz. 11:00.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy