Nowy numer 09/2024 Archiwum

Harmonia świata

Pismo Święte to wiele Ksiąg. Odkrywamy je razem, by wierzyć mądrzej. Z notatek moderatora...

W ramach Dzieła Biblijnego w Tarnowskich Górach Opatowicach odbywają się spotkania, które prowadzi ks. dr Wacław Borek, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

Św. Paweł w Liście do Rzymian napisał: "Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy" (Rz 1, 20). Bóg proponuje Hiobowi podobny sposób myślenia. Dlatego wciąga go w kontemplację istniejącego świata. Warto wraz z Hiobem popielgrzymować w sposób uporządkowany, aby podziwiać zamysły Bożego planu, nazywanego czasami także opatrznością. Z tej kontemplacji stworzenia ma się zrodzić podziw dla wszechmocy Boga. Kluczem do przyjęcia właściwej postawy jest wskazówka samego Boga, aby nie zaciemniać planu Bożego nierozumnymi słowami (w. 38, 2). Współczesny człowiek, który wszystko chce zbadać i wymierzyć musi się zmierzyć z nieskończonością Boga i jego tajemniczym planem. Stajemy wobec Bożego projektu, w którym każde wydarzenie powinno stworzyć piękną mozaikę. Kiedy powstają błędy i niedoróbki, wtedy interweniuje zbawczo Bóg. Prośbę Hioba: "Ja chcę mówić z Wszechmocnym, bronić się będę u Boga (...). A drogi moje przed Nim obronię" (13, 3. 15) uczyńmy naszą modlitwą tak, by Bóg mógł nas rzeczywiście pouczyć.

1. Punkty do medytacji. Weź tekst księgi Hioba i kontempluj tak, jak robili to ludzie kultury Wschodu.

Kontemplacja stworzonego świata

- stworzenie ziemi (38, 4-7)

- stworzenie morza (38, 8-11)

- przemijanie dnia i nocy (38,12-15)

- rytm codziennego czasu (38,16-21).

Kontemplacja dynamicznie rozwijającej się przyrody

- śnieg, grad i wiatr (38, 22-24)

- deszcz, rosa, lód i szron (38, 25-30)

- gwiazdy (38, 31-34)

- starożytny barometr (38, 35-38).

Życie zwierząt

- po­karm dla dzikich stworzeń (38, 39-41)

- zagadki rozmnażania się (39, 1-4)

- wolność zwierząt (39, 5-8)

- życie dzikich zwierząt (39,9-12).

Instynkty zwierzęce

- szybkość (39,13-18)

- siła (39,19-22)

- wyczuwanie niebezpieczeństwa (39, 23-25)

- drapieżność (39, 26-30).

 

2. Zaproszenie

Jeśli interesuje Cię taka forma medytacji biblijnej przed Najświętszym Sakramentem, przyjdź na spotkanie Dzieła Biblijnego do parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 112 (Opatowice), 20 lutego o 19.00, do kaplicy (wejście z boku kościoła od strony probostwa).

Następne spotkanie odbędzie się 27 lutego. Będzie to krąg biblijny nt. „Mowy Boga i odpowiedź Hioba cz. 2” (Hi 40 rozdział).

 

Ze statutu Dzieła Biblijnego: „Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej”. Więcej na stronie www.biblista.pl

W diecezji ukształtowało się swoistego rodzaju centrum promieniowania duchowością i kulturą biblijną. Ma ono siedzibę przy parafii w Opatowicach. Ks. dr Wacław Borek, który je prowadzi, jest biblistą i teologiem biblijnym (licencjat rzymski z nauk biblijnych otrzymał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i doktorat z teologii biblijnej obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim, również w Wiecznym Mieście).

 


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy