Nowy numer 37/2021 Archiwum

Istota zawsze ta sama

Liturgia w Kościele wschodnim jest przede wszystkim dramatem i misterium. Aktualizuje, przedstawia i uobecnia dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa.

Tak mówił ks. mitrat prof. Janusz Czerski, duszpasterz grekokatolików, który 22 stycznia przewodniczył Mszy św. w obrządku bizantyjskim w parafii św. Barbary w Bytomiu. Najpierw wprowadzał wiernych w specyfikę rytu bizantyjskiego. Mówił, że liturgii w Kościele greckokatolickim towarzyszy bardzo uroczysta oprawa, nie tylko w dni świąteczne, ale również powszednie. Piękne złocone szaty, bogato zdobiona mitra, unoszący się zapach kadzidła podkreślały podniosły charakter liturgii sprawowanej w bytomskim kościele.

Uczestnicy nabożeństwa mogli kontemplować śpiewy i modlitwy wykonywane przeważnie w języku greckim, często na zasadzie dialogu między ks. Januszem Czerskim, ks. Eugeniuszem Gogolińskim, proboszczem parafii św. Barbary w Bytomiu, który sprawował podczas liturgii funkcję diakona, a scholą grecką Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Przed głównym ołtarzem ustawiono dwie ikony – Chrystusa i Matki Bożej. Ks. Czerski zwrócił uwagę, że ikony mają przypominać o tym, że święci są obecni, chociaż ich nie widzimy.

Kwaszony chleb

Ks. Czerski wyjaśnił poszczególne części liturgii bizantyjskiej oraz ich symbolikę, pokazując zarazem wspólne elementy z liturgią sprawowaną w Kościele zachodnim. Po obrzędach wstępnych symbolizujących czasy oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa następuje liturgia słowa. Rozpoczyna się procesją z Ewangeliarzem. Ta procesja symbolizuje przyjście Chrystusa do nas, aby nas nauczał i nas zbawił. Podczas liturgii słowa wykonywane są śpiewy i czytane jest słowo Boże. Punktem kulminacyjnym jest uroczysta proklamacja Ewangelii. Śpiewa się także „Alleluja”. Drugą część – liturgię eucharystyczną – rozpoczyna procesja z darami do ołtarza. Symbolizuje ona uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, od którego biorą początek wszystkie wydarzenia zbawcze. Liturgia eucharystyczna wspomina i aktualizuje ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Uczestnicy liturgii przystąpili do Komunii św., która udzielana była pod dwiema postaciami – kwaszonego chleba pieczonego z mąki pszennej i czerwonego wina. – Liturgia była wspaniała, niespotykana i bardzo uduchowiona – dzieliły się swoimi wrażeniami po zakończeniu Mszy św. Marianna Czajerek i Alicja Kołakowska – Nasz ksiądz proboszcz ma wspaniały głos. Pięknie brzmiały wszystkie śpiewy – dodały.

Możemy się od siebie uczyć

Celem Tygodnia Ekumenicznego – na co zwrócił uwagę ks. Czerski – jest poznawanie duchowości innych Kościołów chrześcijańskich, zobaczenie tego, co wspólne, co nas jednoczy. Kościoły wschodni i zachodni wzajemnie się ubogacają. Przykładem może być tu modlitwa wschodnia „Pod Twoją obronę”, doskonale przecież znana w Kościele Rzymskokatolickim, albo hymn „Chwała na wysokości Bogu” śpiewany w czasie Mszy św. łacińskiej, będący również codzienną modlitwą w jutrzni bizantyjskiej. Ks. Czerski podkreślał jednak, że wzajemne ubogacanie się nie oznacza asymilacji innej duchowości. – Różnice obrządków wynikają z historii kultury, z historii narodu – wyjaśniał ks. mitrat. – Gdyby Polska przyjęła chrzest z Bizancjum, a nie z Czech, to ta duchowość inaczej by wyglądała. Wszystkie obrządki mają swoje źródło w tradycji i mentalności. Istota Mszy św. jest zawsze taka sama, tylko oprawa jest inna. Ks. Czerski podkreślał, że człowiek Wschodu jest bardziej kontemplatywny. Widać to choćby w podejściu do dogmatów. Człowiek Zachodu rozważa, zastanawia się, a człowiek Wschodu pada na kolana, kłania się i rozmyśla. – Możemy nauczyć się od Kościoła wschodniego kontemplacji, stosunku do Pisma św., a także pobożności maryjnej, która jest chrystocentryczna. Kościół wschodni od zachodniego może nauczyć się pewnej logiki myślenia, uzasadniania różnych kwestii – mówił duszpasterz grekokatolików

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama