Nowy numer 37/2021 Archiwum

Co możemy zrobić?


– Z dziećmi trzeba rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać – to jedna z rad dla rodziców, którą ks. dr hab. Antoni Bartoszek podał podczas wykładu w Zabrzu.

Spotkanie z dziekanem Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach i kierownikiem Zakładu Nauk o Rodzinie w parafii św. Anny zorganizowało diecezjalne duszpasterstwo rodzin. Gorący temat gender przyciągnął spore grono słuchaczy. Ks. Antoni Bartoszek najpierw wyjaśnił, czym jest ideologia gender, potem przedstawił, kim jest człowiek i co o płci mówi Biblia, a co Konstytucja RP.

Ostatnia część jego wystąpienia była najbardziej praktyczna, bo przedstawił w niej, co wobec genderyzmu mamy robić.
Gender – dokładnie tłumacząc – znaczy rodzaj. Pierwotnie chodziło o określenie rodzaju gramatycznego, obecnie termin używany jest na określenie „płci kulturowej”. – Zwolennicy akcentowania wpływu kultury na płeć człowieka – genderyści – mówią, że to nie cechy biologiczne są decydujące o tym, że ktoś jest dziewczynką czy chłopcem, ale to społeczeństwo – rodzina, otoczenie – modeluje dziecko, by było chłopcem lub dziewczynką – wyjaśniał ks. Antoni Bartoszek. Jak zauważył, problemem nie jest samo badanie wpływu kultury na płeć, ale ideologizacja niektórych badań, czyli wyprowadzania z bardzo szczegółowych badań bardzo ogólnych wniosków, np. takich, że czynniki biologiczne w określeniu płci są społecznie nic nie znaczące. Tymczasem człowiek jest jednością cielesno-psychiczno-duchową. – Wszystkie te trzy elementy człowieczeństwa są równie ważne – podkreślił prelegent.
Co zatem robić wobec genderyzmu? Ks. Antoni Bartoszek mówił między innymi, jak ważne jest, by wychować siebie i innych do radosnego akceptowania własnej płciowości, a nie do ucieczki od niej. Ale to nie wystarczy. Potrzebne jest także dojrzałe i pozytywne przeżywanie i szanowanie płci przeciwnej. Rodzice powinni być pierwszymi przekazicielami wiedzy o człowieku, bo znają swoje dziecko najlepiej i wiedzą, kiedy budzi się jego ciekawość, dotycząca sfery płciowości. Powinni też dobrze znać i monitorować przez rady rodziców programy przedszkoli i szkół i mają pełne prawo do sprzeciwu wobec programów niezgodnych z ich światopoglądem.
Podczas spotkania uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne i zostali zaproszeni do włączenia się w społeczną akcję, o której można przeczytać na www.niedlagender.pl.


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama