70. rocznica mordu na Wołyniu

– "Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary" - słowami z pomnika ku czci Ofiar Ludobójstwa na Kresach, znajdującego się na krakowskim cmentarzu, zakończył kazanie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podczas Mszy św. w intencji pomordowanych na Kresach Wschodnich.

W kościele MB Kochawińskiej w Gliwicach 23 czerwca upamiętniono Polaków, którzy zginęli na Wołyniu w 1943 roku. Eucharystię sprawowali ks. inf. Konrad Kołodziej oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, proboszcz parafii ormiańsko-katolickiej przy kościele Trójcy Świętej w Gliwicach. – 70 lat temu 11 lipca przypadł w niedzielę. W tym dniu Cerkiew prawosławna obchodzi uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Mimo że był to czwarty rok wojny, tysiące wiernych udało się do świątyń, by uczcić swoich patronów. Nikt nie spodziewał się ataku, a tym bardziej ataku na kościoły – mówił podczas kazania ks. Isakowicz-Zaleski. Tego dnia oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej, oprócz dziesiątek tysięcy ludności cywilnej, zamordowały również ok. 200 duchownych. – Większość z nich zginęła na ołtarzu – ponieśli śmierć męczeńską i zostali beatyfikowani jako męczennicy – dodał.

70. rocznica mordu na Wołyniu   W Eucharystii uczestniczyło wiele pocztów sztandarowych, m.in. z IV LO im. Orląt Lwowskich w Gliwicach Agnieszka Kliks Jedną z inicjatyw podjętych w celu upamiętnienia tego wydarzenia jest projekt uchwalenia przez Sejm RP 11 lipca dniem pamięci o pomordowanych Polakach – Dniem Męczeństwa Kresów. – Tak jak 1 września jest symbolem agresji Niemiec na Polskę, a 17 września agresji bolszewickiej, tak 11 lipca powinien być dniem symbolizującym pomordowanych Polaków w latach 1939–1947 na Kresach – mówił ks. Isakowicz-Zaleski. Zaznaczył też, że niezależnie od religii czy światopoglądu zawsze należy się kierować podstawową zasadą etyczną – nie zabijaj.

Oprócz uroczystej Mszy św., zaplanowano również konferencję pt. "Masowe mordy Polaków na Kresach Wschodnich w 1943 r. Uwarunkowania psychologiczne, polityczne i doktrynalne skali okrucieństwa i ich rozmiarów". Spotkanie odbędzie się 24 czerwca o 11.00 w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry). Obecni będą: prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, dr Andrzej Drogoń, gen. Roman Polko i Tomasz Turejko.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..