Droga uratowanych

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla Bytomia przygotowała Szkoła Nowej Ewangelizacji.

Ci, którzy w piątek 22 marca wieczorem przyszli na rynek (tam miała rozpocząć się tradycyjna Droga Krzyżowa ulicami miasta), z megafonów usłyszeli, że są zaproszeni do kościoła Świętej Trójcy. To zimowa aura spowodowała zmianę miejsca, bo charakter spotkania był tym razem trochę inny. Przygotowano Biblijną Drogę Krzyżową (według stacji zatwierdzonych w 1991 roku przez Jana Pawła II) z świadectwami osób nawróconych, wyciągniętych z różnych opresji, uratowanych.

– Nie bój się dzisiaj zapragnąć tego, aby zbawienie, które przynosi Chrystus, bardzo konkretnie ukazało się w twoim życiu. Bóg jest Bogiem kochającym, któremu zależy na każdym z nas. Tu i dzisiaj, nie za 20, nie za 50 lat – mówił we wprowadzeniu ks. Tomasz Hajok, opiekun grupy Szkoły Nowej Ewangelizacji i wikary w parafii św. Anny w Bytomiu.

Jako pierwszy tego wieczoru opowiedział o swojej przemianie, która miała miejsce jakieś dwa lata temu. – Dzisiaj, kiedy stoję tutaj przed wami, jestem już zupełnie innym człowiekiem. Mam zupełnie inne patrzenie na świat, na kapłaństwo, mam zupełnie inny, można powiedzieć, światopogląd – mówił.

Później przed całym kościołem stanęli i mówili o swoim nawróceniu i uzdrowieniu Michał, dawny pseudokibic, Kasia, niegdyś umęczona perfekcjonistka, Ariel, wcześniej zniewolony pornografią, i kolejne osoby. Usłyszeliśmy m.in. świadectwo byłego więźnia i kobiety, która odnalazła Boga, gdy w dojrzałym wieku uległa wypadkowi samochodowemu.

Sednem nabożeństwa były fragmenty Ewangelii, odczytywane do kolejnych stacji Drogi Krzyżowej.

Biblijne stacje Drogi Krzyżowej

 1. Konanie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 32–36)
 2. Aresztowanie Jezusa zdradzonego przez Judasza (Mk 14, 43–46)
 3. Jezus skazany przez Sanhedryn (Mk 14, 55.60–62.64)
 4. Piotr zapiera się Jezusa (Mk 14, 72)
 5. Jezus osądzony przez Piłata (Mk 15, 14–15)
 6. Jezus ubiczowany i cierniem ukoronowany (Mk 15, 17–19)
 7. Jezus obarczony krzyżem (Mk 15, 20)
 8. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi (Mk 15, 21)
 9. Jezus spotyka kobiety jerozolimskie (Łk 23, 27–28.31)
 10. Jezus ukrzyżowany (Mk 15, 24)
 11. Jezus obiecuje swoje królestwo dobremu łotrowi (Łk 23, 39–43)
 12. Jezus na krzyżu, Matka i uczeń (J 19, 26–27)
 13. Jezus umiera na krzyżu (Mk 15, 34.36–37)
 14. Jezus złożony w grobie (Mk 15, 46).
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..