Nowy numer 24/2021 Archiwum

Rocznica biskupa ordynariusza

Stoję wobec tajemnicy, której sam nie potrafię zrozumieć – powiedział 6 stycznia w gliwickiej katedrze bp Jan Kopiec, którym w tym dniu obchodził 20. rocznicę sakry biskupiej.

Wspólnie z nim Mszę koncelebrowali biskupi Gerard Kusz i Jan Wieczorek oraz księża z naszej diecezji.

Bp Jan Kopiec nominację otrzymał 5 grudnia 1992 roku, a święceń biskupich udzielił mu 6 stycznia 1993 roku w watykańskiej bazylice papież Jan Paweł II. Uczestniczyli w niej m.in. bp Jan Wieczorek, wówczas już ordynariusz nowoutworzonej diecezji oraz bp Gerard Kusz, który w diecezji gliwickiej został biskupem pomocniczym. – Myślami wybiegam do wydarzenia sprzed 20 lat, kiedy obecnie już błogosławiony Jan Paweł II udzielił mi święceń biskupich. Do dziś pytam Boga, jak to się mogło stać – mówił na zakończenie Eucharystii biskup gliwicki.

Nawiązując do swojego biskupiego hasła „Krzyż Chrystusa naszą nadzieją” powiedział, że w jego posłudze więcej jest krzyża, niż nadziei. – Więcej pytań do Boga niż odpowiedzi. Jestem jednak przekonany, że skoro Bóg powołał mnie do pełnienia zadań biskupich, ma w tym Swój cel. Moim zadaniem jest wypełnić ten Boży plan z nadzieją, że On sam da wzrost temu, co człowiek nieudolnie sieje – powiedział hierarcha.

Podczas Mszy homilię wygłosił bp Gerard Kusz. Nawiązując do Uroczystości Objawienia Pańskiego powiedział, że Bóg objawił się mędrcom jako światło. – Dziś ludzie potrzebują światła, aby zobaczyć prawdę. Rozumem i wiarą człowiek może dojść do prawdy i, jak kiedyś magowie, oczami zobaczyć dziecko, jednak wiarą widzieć w Nim odkupiciela – powiedział bp Kusz. Podkreślił, że trzeba dziś podjąć ryzyko wiary, która widzi co innego, niż jest to w rzeczywistości. – Nie zawsze to, co widzimy, jest najistotniejsze. Aby dotrzeć do istoty rzeczy, potrzeba wiary – podkreślił gliwicki biskup pomocniczy. Analizując obecną sytuację dodał, że dzisiejszy człowiek często rzeczy postrzega jako albo-albo. – Albo rozum, albo wiara. Tymczasem są to rzeczywistości, które się nie wykluczają, co więcej one się uzupełniają – powiedział bp Kusz.

Składając życzenia Jubilatowi stwierdził, że biskup jest zawsze znakiem obecności Boga wśród swojego ludu. – Życzymy, abyś był naszym przewodnikiem, aby Bóg dał siły do wskazywania drogi w skomplikowanej i zagmatwanej rzeczywistości, w której żyje współczesny człowiek – powiedział bp Gerard Kusz.

Drugi Biskup Gliwicki urodził się 18 grudnia 1947 roku w Zabrzu w rodzinie robotniczej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa 30 kwietnia 1972 roku w katedrze opolskiej. Przez 6 lat pracował jako wikariusz, najpierw w parafii św. Franciszka w Zabrzu, a następnie w parafii NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy. W 1978 roku bp Alfons Nossol skierował go na studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła KUL w zakresie nauk pomocniczych historii (archiwistyki), które ukończył w 1982 roku stopniem doktora.

Po powrocie do diecezji podjął wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. W latach 1982-1984 pełnił obowiązki prefekta, a w roku akademickim 1985/86 był wicerektorem seminarium. W 1986 roku otrzymał nominację na dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Opolu. 5 grudnia 1992 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji opolskiej (biskupem tytularnym Cemeriniano). Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1993 roku w bazylice watykańskiej z rąk bł. Jana Pawła II. W diecezji pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz członka Kolegium Konsultorów Diecezjalnych i Rady Kapłańskiej. W ciągu 19 lat posługi pasterskiej w diecezji opolskiej biskup Jan Kopiec sprawował posługi biskupie niemal we wszystkich parafiach diecezji.

W 1998 roku ukończył przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym KUL. 7 lipca 2000 roku Rektor Uniwersytetu Opolskiego mianował go profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym. 17 listopada 2003 roku prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych. Od 1 października 2006 roku pełni obowiązki kierownika Katedry Historii Kościoła i Patrologii. Podsumowaniem dotychczasowych dokonań naukowych była nominacja na stanowisko profesora zwyczajnego w 2008 roku. Dorobek naukowy bp. Jana Kopca obejmuje 15 prac zwartych, 560 artykułów naukowych oraz ponad 260 tekstów popularnonaukowych. Decyzją papieża Benedykta XVI bp Jan Kopiec został mianowany 29 grudnia 2011 roku drugim biskupem gliwickim. Ingres do katedry w Gliwicach odbył się 28 stycznia 2012 roku.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama