System najlepszy w Polsce

Choć czasem kierowcy narzekają, że za dużo świateł, to gliwicki system sterowania ruchem znalazł się w gronie najlepszych w Polsce projektów i przedsięwzięć w dziedzinie transportu.

Projekt został nagrodzony złotą statuetką w kategorii Technika i Technologia podczas I Forum Innowacji Transportowych w Krakowie. Dodatkowo wyróżniono go Nagrodą Specjalną przyznaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce za „innowacyjny projekt transportowy promujący współpracę i założenia polityki transportowej oraz strategię wzrostu Europa 2020”.

Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację istniejącej infrastruktury, a także uruchomienie nowych funkcji, które pozwolą na zarządzanie wszystkimi systemami sterowania ruchem w obrębie miasta. Nagrodzony projekt realizowany jest na wszystkich gliwickich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Dzięki wdrożeniu systemu możliwe będzie zwiększenie przepustowości na kluczowych odcinkach dróg miejskich, poprawa bezpieczeństwa ruchu, oraz skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało znaczący wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska.

System zostanie w pełni uruchomiony w II kwartale 2013 roku. Koszt projektu to 35,5 mln zł, z czego ponad 24 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..